”Höghastighetståg är inte lösningen”

2013-12-07 06:48  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Miljöpartiet gör miljön en otjänst genom att satsa på höghastighetståg istället för effektivare klimatåtgärder. Ett klimatneutralt transportsystem hjälps inte av oseriös tågpopulism, skriver Alfred Askeljung och Anders Åkesson, Centerpartiet.

Lorentz Tovatt och Karin Svensson Smith från Miljöpartiet skriver i Ny Teknik att höghastighetståg skulle vara nyckeln till att skapa en fossilfri transportsektor. Vi delar helt deras miljövurm men tror att deras tilltro till höghastighetståg tyvärr är något missriktad.

Om vi tittar ut i omvärlden så ser vi att höghastighetståg endast återfinns i stora, tätbefolkade länder. Världens enda lönsamma sträcka för riktigt snabba tåg är enligt den brittiska tidsskriften The Economist den mellan Tokyo och Osaka, två storstadsregioner som tillsammans har 55 miljoner invånare. Det säger sig självt att ett dylikt projekt vore en förlustaffär för Sveriges 9 miljoner invånare.

Den utbyggnad av trafikseparerade banor i Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås som givits klartecken för i regeringens infrastrukturproposition tror vi är rätt väg att gå för snabbare tågtrafik i Sverige.

Vi behöver rusta upp och bygga ut vårt järnvägsnät, både för godstransporter och för persontrafik. Det är därför som Centerpartiet ställer sig bakom ett färdigställande av bland annat Norrbotniabanan. Denna typ av projekt tror vi ger bra valuta för skattepengarna.

Väljarna måste kunna lita på att statens pengar använts på ett sunt och eftertänksamt sätt – så är inte fallet med Miljöpartiets osäkra mångmiljardprojekt.

Även om bilresandet per person börjar plana ut så är bilen fortfarande ett livsviktigt transportmedel för majoriteten av Sveriges befolkning, inte minst för de som bor på landsbygden. Fler än de i Sveriges tätorter måste kunna nyttja en fungerande infrastruktur och då behöver vi satsa även på det finmaskiga vägnätet.

Det föreslagna bonus-malus systemet för bilar, som bestraffar höga utsläpp, är ett steg på vägen mot detta och fungerar mycket väl i exempelvis Norge. Att Miljöpartiet helt verkar ignorera utvecklingen av elbilar är synd.

Att låta användare betala för infrastruktur är ett väldigt bra sätt att prioritera i vårt hårt ansträngda järnvägsnät. Att klaga på höjda banavgifter när vi har en av Europas lägsta är inget annat än ogrundad populism när dessa avgifter kan hjälpa till och betala för välbehövligt ökat underhåll.

Det är anmärkningsvärt att Miljöpartiet vill beskatta avstånd istället för utsläpp. I ett glest befolkat land som Sverige skulle en kilometerskatt bli en direkt bestraffning av de som bor utanför storstäderna. Det visar på Miljöpartiets ensidiga och skadliga stadsfokus och något Centerpartiet kommer att arbeta emot.

Vi vill se ett klimatneutralt och fossilfritt transportsystem för hela Sverige. Till skillnad från Miljöpartiet har vi riktiga åtgärder för att förverkliga den ambitionen utanför Södermalm.

Alfred Askeljung (C)

Riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms Stad

Anders Åkesson (C)

Infrastrukturpolitisk talesperson för Centerpartiet, riksdagsledamot för Kalmar

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt