”Hög tid för lite självstudier”

2015-01-12 16:33  
Foto: TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

SVAR PÅ TAL. Debattartikeln ”Förnybara kraftslag slöseri med resurser” fick fart på kommentatorerna under julhelgen. Här kommer raka svar till ”Jeppen”, ”Drygis” och ”Sigge” från Lars Blomqvist, Svenk Elbrukarförening.

Våra synpunkter i debattartikeln om hur elproduktionsresurser används har upprört flera läsare och vi ska här bemöta en del av det som framförts.

Det är märkligt att man i en tidning om teknik ska behöva definiera ett så allmänt begrepp som kapacitetsfaktor. I artikeln är utnyttjandegrad eller kapacitetsfaktor ett vanligt nyckeltal som används för att ange hur mycket en produktionsresurs utnyttjas. I det här fallet jämförs den verkliga elproduktionen under ett år med den som skulle erhållits om alla generatorers fulla kapacitet hade utnyttjats under årets alla timmar.

Signaturen ”Jeppen” vill att jag ska förklara varför kapacitetsfaktorn/-utnyttjandet är viktigt eller ens relevant. Nej, det gör jag inte. Vet inte ”Jeppen” det, då är det hög tid för lite självstudier.

Ett annat ord som flera misstolkat är ordet resurs. Det finns många olika resurser, bilar för transporter, kemikalier för massatillverkning, nätresurser för att transportera elen m.m. I vår text avsågs resursen generatorkapacitet för elproduktion – inte bränslet för de moment som till slut driver generatorn.

En ”Manne” menar att vi missat möjligheten till energilagring, inte alls. Vi redovisar statistik över hur man hittills använt resurserna, inte vad man kan göra framledes; lagring påverkar för övrigt inte produktionen, den fortsätter som vanligt. Det är för att spara el till användningstillfällena som lagringen är intressant.

”Drygis” anser att andra faktorer, än kapacitetsfaktorn, är intressanta och visst, det finns många andra faktorer som belyser andra förhållanden, men nu ville vi fästa uppmärksamheten på just elproduktionsresurserna. Och mot bakgrund av, inte minst, diskussionen här i Ny Teknik så är förändringarna i Danmark och Tyskland intressanta jämförelseobjekt.

Med förtydligandet om kapacitetsfaktor och resurs ovan så hoppas vi att ”Ögonöppnaren” inser att han missförstått debattartikeln.

Vi vet inte vad ”Sigge” menar med ”löjliga argument” . Det vi presenterat är en bearbetning av statistik från ENTSO-E där också den tidigare statistiken från Nordel finns att studera. Det är fritt för var och en att kontrollera oss eller göra egna bearbetningar.

När ”Andreas2” påstår att ”Solceller på tak och väggar i städer torde snarare ÖKA kapacitetsutnyttjandet” så har han inte förstått skillnaden mellan resurser i betydelsen mängden tillgångar och i vilken omfattning dessa används.

Och, avslutningsvis ”Jeppen”, vi finns kvar och är överens om innehållet i debattartikeln. Vi har en usel hemsida, det erkänns, men kan samtidigt meddela att den är under omarbetning.

Lars Blomqvist, Svensk Elbrukarförening

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt