”Hellre ny teknik än en nygammal flygskatt”

2019-02-04 07:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Tvära politiska kast och ogenomtänkta förslag, som ett återinförande av flygskatt, drabbar särskilt hårt. Vi hade förväntat oss offensiva åtgärder som verkligen ger klimatresultat - som ny teknik, el- och hybridflyg, skriver Fredrik Kämpfe, Svenska Flygbranschen.

Efter månader av politiska förhandlingar har vi fått en ny regering. Sverige står inför stora utmaningar och därför behövs en handlingskraftig regering som kan ta tag i dessa. Vi är dock oroliga för hur den politiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kommer att påverka vårt lands tillgänglighet i en tid när vi är alltmer beroende av effektiva kommunikationer.

I jämförelse med andra trafikslag är flygbranschen till överväldigande del privatägd, avgiftsfinansierad och internationellt konkurrensutsatt. Dessutom är flyget internationellt reglerat. Därför är flyget särskilt utsatt för tvära politiska kast och ogenomtänkta förslag som en återinförd flygskatt.

I överenskommelsen finns många positiva åtgärder som kan göra Sverige till ett mer tillgängligt och företagsvänligt land. Men man understryker inte tillräckligt att transportsystemet är blodomloppet som möjliggör handel och möten inom hela Sverige och med utlandet. Flyget är centralt för att detta system ska fungera effektivt. Ett välfungerande flygtransportnät är ingen tillfällighet utan kräver en målmedveten och konstruktiv politik.

Därför reagerar Svenska Flygbranschen starkt på att flygskatten, eller ”biljettskatt” som man valt att kalla den, återinförs. Skatten har inte någon koppling till faktiska utsläpp och saknar därmed incitament för branschen att ställa om. Att flygskatten måste avskaffas när nya styrmedel införs för att undvika en form av dubbelbeskattning är något vi stödjer. Skatten kan dock inte bara vara villkorad av införandet av ett nytt system för ”flygbränsleskatt” utan måste självklart även ta hänsyn till andra åtgärder som till exempel införandet av kvot- eller reduktionsplikt. Om man inte ser till helhetsbilden riskerar vi att totalt utarma svenskt flyg med svåröverskådliga effekter för vår tillgänglighet och vårt välstånd som följd.

Vi hade förväntat oss att Sveriges nya regering skulle satsa offensivt på åtgärder som verkligen ger klimatresultat som ny teknik, el- och hybridflyg, bättre användning av flygvägar och operationella effektiviseringar. Gröna förslag som stärker flygets konkurrenskraft och vår innovativa flygindustri. Föregående regering satsade 100 miljoner kronor på forskning och utveckling av biobränslen och arbetet måste växlas upp ytterligare. Vi anser att den nya regeringen måste formulera en tydlig nationell framtidspolitik med mål och riktlinjer som både säkrar tillväxten och gör flyget mer klimatsmart.

El- och hybridflyg är klart inom räckhåll. I USA kommer elflyg att finnas på marknaden 2022. I Norge ska inrikesflyget vara elektrifierat 2040. Regeringen borde vara pådrivande för elflyg. Särskilt eftersom forskning och utveckling sker just nu i Sverige. Elflyg kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp, minskat buller och bättre regional tillgänglighet. Om vi gör rätt kan Sverige bli det klimatsmarta flygets vagga.

Ett återinförande av flygskatten skapar istället stor osäkerhet i en bransch som behöver långsiktiga och konstruktiva förutsättningar för att kunna investera i nya flygplan och teknik. Tvära politiska kast gynnar inte investeringar i en kapitalkrävande bransch med långa avskrivningsperioder utan uppmuntrar istället flygbolagen att placera sina nya flygplan i något annat land. Dagens moderna flygplan har i snitt 20 procent lägre bränsleförbrukning än föregående generation och effektiviteten ökar för varje ny generation. Vi vill att Sverige ska få ta del av den här mycket positiva utvecklingen.

Vi varnar också för den ackumulerade effekten av allt högre skatter och avgifter. Flyget betalar själv för sin infrastruktur på marken och i luften. Statliga Swedavia som äger och driver Sveriges största flygplatser har varslat om en 40-procentig avgiftsökning inom en femårsperiod. Detta samtidigt som flygets övriga avgifter ökar. En alltför hög kostnadsbas i Sverige kommer ensidigt att drabba vår inhemska flygnäring och därmed förutsättningarna för jobb och tillväxt. I förlängningen minskar även möjligheten att upprätthålla tillgänglighet i hela landet och vår omvärld.

Vi uppmanar därför den nya regeringen att arbeta tillsammans med oss för att skapa morgondagens gröna och konkurrenskraftiga flygnäring i Sverige.

Fredrik Kämpfe, branschchef Svenska Flygbranschen

Mer om: Debatt Flygskatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt