”Hatt, quick and dirty blir aldrig bra”

2013-02-20 14:20  
Kjell Jansson, vd Svensk Energi

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

SLUTREPLIK. På Anna-Karin Hatts samrådsmöte i december förväntades deltagarna ge inspel på ett underlag som inte fanns. Att ge förslag på nya styrmedel är en seriös handling som inte ska hastas fram, skriver Kjell Jansson som hoppas att detta arbetssätt är en engångsföreteelse.

Efter att öppet har redogjort för vår oro kring genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet, och oro för beredningen i allmänhet av EU-initiativ, ser vi att Daniel Johanssons svar visar på en levande dialog. I den andan vill jag både förtydliga bilden av vad som hänt och se framåt.

Daniel Johansson redogör för möten och dialog både under direktivets framtagande och under pågående implementering i svensk rätt. Tyvärr har denna period även präglats av inställda möten, myndighetsdialog som varit styrd av regeringskansliet och samråd där det inte funnits förutsättningar för konkreta diskussioner.

Anna-Karin Hatts samrådsmöte i december är ett sådant, där deltagarna förväntades ge inspel på ett underlag som inte fanns. Att på mindre än en vecka lämna synpunkter på vad som föredrogs på mötet är inte rimligt. Att ge förslag på nya styrmedel kräver ett underlag som kan beredas bland intressenterna. Att lämna synpunkter är en seriös handling som kräver omtanke, och ska således inte hastas fram.

Det är även förvånande att Johansson inte tar större allvar på kravet kring konsekvensutredning och drar lärdom av vikten att utreda regelverkens följder i god tid. Vi hoppas att detta arbetssätt är en engångsföreteelse.

Sedan mina år som statssekretare, statlig utredare och generaldirektör – en period om 30-talet år - har jag sett vikten av att under processen med framtagande av styrmedel vara öppen och inte stressa fram beslut – quick and dirty blir aldrig bra. Vi är starkt oroade för att tidspress kommer att leda till sämre analyser och sämre öppenhet. Detta gäller inte bara energieffektivisering, utan alla andra direktiv som kommer från EU och som ska implementeras i Sverige. Vi behöver därför en beredningsform som är effektiv, öppen och transparent.

För det första bör en offentlig utredare tillsättas redan när ett direktiv presenteras. Denna person måste få de rätta resurserna för att kunna analysera konsekvenser, studera hur artiklarna i direktivet skulle kunna genomföras i svensk rätt, vilka förändringar som krävs och vad som finns sedan tidigare. Analyskapacitet på myndighetsnivå bör också användas eftersom regeringskansliets analyskapacitet är underdimensionerad för ändamålet. Förhandlingarna av energieffektiviseringsdirektivet har visat det.

För det andra bör en samrådsgrupp utses där de berörda aktörerna får delta med råd och få insyn i vad som förhandlas. Rätten att få veta hur man kan komma att påverkas av ett förslag, är en del av ett demokratiskt och öppet arbetssätt.

Dessa enkla åtgärder, till att börja med, skulle ha underlättat för berörda att få insyn. De svenska förhandlarna skulle även ha haft bättre underbyggda positioner i de långa förhandlingar som mynnade ut i en överenskommelse ett år efter kommissionens förslag. Positioner som bygger på välgrundad vetskap om konsekvenser för berörda i Sverige.

När sedan ett direktiv är färdigförhandlat, kan utredarens förslag till genomförande i svensk rätt presenteras inom någon månad och gå på remiss på vanligt sätt. Regeringen kan invänta remissinstansernas synpunkter utan några bindningar.

Förslag från EU måste beredas med samma öppenhet och transparens som varit historiskt kännetecknande för svensk förvaltningstradition.

Jag tror att Daniel Johansson delar min syn på att beslut i riksdagen måste vila på demokratiskt väl förankrade underlag.

Kjell Jansson vd, Svensk Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt