Här är vårt innovationsrecept, Björn

2009-08-25 23:00  
Maud Olofsson, Foto: Pawel Flato

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Näringsminister Maud Olofsson håller med förra veckans debattör Björn O Nilsson, vd för IVA: Sverige måste bli bättre på innovationer. Regeringens recept är strategiska kraftsamlingar inom forskningen och ett ökat samarbete med näringslivet.

Björn O Nilsson pekar i sin artikel på de slutsatser som Globaliseringsrådet har dragit beträffande de behov som finns för ökad innovation i Sverige. Det har varit mycket givande att delta i dessa diskussioner och jag håller med om att Sverige måste bli bättre på innovationer.

Det är genom ett mycket närmare och effektivare samarbete mellan alla privata och offentliga institutioner som jobbar med innovation som Sverige kan bli mycket bättre på att kommersialisera alla upptäckter och nya affärsmodeller.

En ny global näringslivsdynamik växer fram, i vilken små innovativa, ofta forskningsbaserade, företag snabbt växer till globala spelare av intresse för såväl nationella som internationella investerare.

För att fortsätta och med större kraft kunna möta den ökade globala konkurrensen presenterade regeringen hösten 2009 sin forsknings- och innovationspolitiska proposition "Ett lyft för forskning och innovation". Propositionen innehåller bedömningar och en plan för en kraftfull ökning av resurserna för forskning och innovation med 5 miljarder kronor, med full effekt 2012.

I propositionen introducerades ett nytt element i forskningsfinansieringen: strategiska forskningssatsningar. Dessa satsningar görs inom bland annat områdena medicin och livsvetenskaper, sjukdomar av betydelse för folkhälsan, teknisk forskning, klimatrelaterad forskning, säkerhet och krisberedskap.

Satsningarna möjliggör en kraftsamling kring forskningsområden som uppfyller kraven att skapa och utveckla forskning på högsta internationella nivå inom områden där forskning har stor betydelse för utvecklingen av näringslivet och samhällslivet i stort.

För att bidra till att nyttiggöra forskningen är det i många fall lämpligt att forskningen bedrivs i samverkan med näringslivet.

Regeringen fortsätter också att stärka industriforskningsinstituten för att dessa kraftfullare ska kunna verka för att öka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt för att bidra till att utveckla excellens inom innovation. I propositionen lyfte regeringen fram samverkan med näringslivet, särskilt små och medelstora företag, som en huvuduppgift för en stärkt institutssektor.

De nationella satsningarna på forskning och innovation ska även stärka Sveriges position i det internationella forskningssamarbetet, särskilt när det gäller medverkan i EUs ramprogram för forskning, utveckling och demonstration.

Regeringen jobbar också med att möjliggöra för innovationer genom insatser på andra områden som kanske främst driver innovationer inom tjänstesektorn. Utbildning som entreprenörskap i skolan, som innebär att barn tidigt lär sig att fundera på hur man kan göra saker på nya sätt och sedan sälja detta.

Framförallt har regeringen jobbat med ett brett program för att sänka kapital- och arbetskostnader för företagen och för första gången minskat regelkrånglet för företagen. Jag ser fram emot att vara med i dialogen kring "Innovation för tillväxt".

Maud Olofsson,
näringsminister

Mer om: Maud Olofsson IVA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt