”Gynna privatpersoner som gör egen småskalig el”

2012-03-15 07:33  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Energiminister Anna-Karin Hatt måste ändra reglerna och göra det lättare för privatpersoner att få betalt för egenproducerad el. Skippa extra mätavgifter och gör det möjligt att "spara" el, kräver Kjell Jansson, vd Svensk Energi och Johan Ehrenberg, vd Egen El.

Politiska företrädare av alla färger och flera intresseorganisationer anser alla att nettodebitering, eller kvittning, är ett bra och enkelt sätt för elkunden att få skälig ersättning för sin produktion.

Senast nu i början av året gick vår energiminister, Anna-Karin Hatt ut och lyfte fram frågan, eftersom den enskilde konsumentens ställning på energimarknaden måste stärkas.

”Nettodebitering är en ytterligare åtgärd vi arbetar med, där den konsument som satt solceller på sitt tak, eller ett litet vindkraftverk på sin tomt, får tillgodoräkna sig värdet av den egna elproduktionen och bara betala mellanskillnaden mellan egen produktion och konsumtion.”

Det är bra att vår energiminister är tydlig med att regeringen arbetar med frågan, men kunderna och samhället vill inte vänta längre. Under år 2011 har därför ett antal elföretag gått ut med erbjudanden för att på olika sätt möta de önskemål som finns.

Några elhandelsföretag har valt att erbjuda en fast ersättning för överskottsproduktion. I andra fall har man från elnätsföretagets sida gått steget längre och, med elhandelsföretagets goda minne, ”kvittat” el som kunden producerar mot det som kunden köper.

Dessa initiativ har mottagits positivt av både kunder, politiker och miljöintressen och är i linje med den inriktning som Svensk Energi och andra aktörer vill se framöver. Men det räcker inte. Nu behövs politiska åtgärder för att ytterligare förenkla för de privatpersoner som vill producera sin egen el. Därför uppmanar vi Anna-Karin Hatt att arbeta för att göra följande möjligt:

* Gör det möjligt för kunden att ”spara” el i nätet, under en månad. Idag kan den som producerar sin egen el direkt kvitta sin produktion mot den egna konsumtionen utan skattepålägg – men bara om elen används direkt. Om man istället vill använda el motsvarande produktionen senare, så beläggs den med moms, energiskatt och elcertifikatavgift. Detta innebär att lönsamheten för en elproducent blir ingen eller liten. Systemet stimulerar helt enkelt inte egenproducerad och klimatvänlig el.

* Ta bort eventuell extra mätavgift för alla med nettodebitering, oavsett om produktionen ibland överstiger konsumtionen. Idag säger regelverket att om kunden under året producerar mer än vad som förbrukas så ska de betala en extra mätavgift, en avgift som idag kan hamna på mellan 1 500-6 000 kronor beroende på typ av mätare.

Vårt förslag innebär att småskaliga elproducenter tillåts ”spara” egenproducerad el i nätet under en månad. Under den månaden kan el, motsvarande det som producerats, användas för egen konsumtion utan pålagor. När den egenproducerade elen är slut kan kunden köpa el av sitt elhandelsbolag, då med sedvanliga skatter och avgifter. På så sätt skapas utrymme att själv påverka sina elkostnader genom egna investeringar, något som skulle gynna tillväxten på flera plan.

Modellen ska vara frivillig för elkunderna, men en skyldighet för elnätsföretagen att erbjuda.

Vi är övertygade om att enklare regler kring småskalig elproduktion och nettodebitering leder till ett mer energieffektivt beteende bland många elanvändare – något som är ett viktigt mål i såväl EU:s som Sveriges klimatarbete.

Kjell Jansson, vd Svensk Energi

Johan Ehrenberg, vd Egen El

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt