”Gör Sverige till en testbädd för ny hållbar mobilitet”

2017-07-18 15:20  
Fredrik Sidahl, vd FKG, Fordonskomponentgruppen samt Kent Eric Lång, vice vd, RISE Viktoria efterlyser "regelverksinnovation". Bilden är ett montage. Foto: Rise Victoria/FKG/Pixabay

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vår fordonsbransch kan bli ett världsledande kluster för elvägar, autonoma fordon och mobilitetstjänster. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kan skapa framtida export och välfärd genom att satsa på regelverksinnovation inom mobilitet, skriver Kent Eric Lång, RISE och Fredrik Sidahl, FKG.

Forskningsinstitutet RISE Viktoria har med Chalmers hjälp låtit analysera lyckade och misslyckade klusterbildningar inom hållbar mobilitet runt om i världen. Även fordonsbranschens omdaningsfaktorer och samhällets roll som medverkande eller motverkande kraft för en framgångsrik omdaning har studerats. Utgångspunkten har varit: Hur kan Sverige dra nytta av omdaningar (och undvika en repetition av 1970-talets varvskris)?

Analysen från examensarbetet visar att basala samhällsfunktioner är en förutsättning, vilket är känt. Utöver det, att omdaningen som börjat nu i fordonsbranschen är strukturell till sin karaktär. Det är en förändring som kan leda till en fossilfri, hållbar, jämställd och resurseffektiv mobilitet utan krav på att äga något fordon. För att utveckla teknik, affärsmodeller och anpassade regelverk måste omfattande utvecklings- och försöksverksamhet tillåtas.

Det som karaktäriserar en strukturell omdaning är att den ändrar beteenden och drivs av nya och gamla aktörer i nya konstellationer. Välkända exempel är Uber och Airbnb som genom sina respektive it-plattformar möjliggjort att privatpersoner enkelt kan agera taxi eller hotell. Dock överensstämde den typen av verksamhet inte med existerande regelverk, vilket resulterat i demonstrationer och stämningar i flera länder.

Samtidigt kan vi konstatera att existerande regelverk faktiskt konserverar existerande strukturer trots att nya kan ha potential att bli bättre för samhället, särskilt om offentlig sektor tidigt och pro-aktivt medverkar i utvecklingen.

Att testa strukturellt omdanande erbjudanden är svårt, betydligt svårare än att testa produktinnovationer. Att testa en radikalt ny tjänst för att validera betalningsvilja och beteendeförändringar, och som bygger på andra konstellationer i samhället än dagens etablerade; arbetsgivare, arbetstagare, ägare, försäkrad, medförsäkrad, och förare - sådana innovationer behöver testbanor av annat slag. Testbanor där offentlig sektor inte bara stöttar klustret utan medverkar genom en testmiljö som möter innovatörernas behov av att agera snabbt.

Det nya som framkommit är att för branscher som står inför strukturell omdaning behövs samhällets direkta medverkan i klustersamarbetet.

Sverige har, tack vare vår stora och framgångsrika fordonsbransch mycket goda möjligheter att etablera sig som ett världsledande kluster för elvägar, autonoma fordon, mobilitetstjänster av olika slag, och integration av dessa i marknadsrealistiska miljöer. Det bygger dock på att offentlig sektor medverkar som aktör i själva klustret eftersom policy-labb blir en fundamentalt viktig del av testmiljön för nya mobilitetstjänster och för autonoma fordon.

Att genomföra detta kan vara utmanande för myndigheter och andra, givet deras nuvarande uppdrag och regleringsbrev. Icke desto mindre är det nödvändigt om vi vill undvika att fordonsindustrin som verkar i vårt land tvingas lägga sin utveckling och testverksamhet i andra länder.

Det skulle istället kunna vara det omvända, att innovativa företag som startats i andra länder lockas till vårt kluster. Framgångsrika aktörer i fordonsindustrin måste agera globalt och redan som start-up ha en global expansionsplan. Exempel på spännande expansiva mjukvaruföretag är Zenuity, Nira Dynamics och ArcCore med Sverige som bas, som samtidigt bygger internationell närvaro. Tillväxten sker där ekosystemet är bäst.

Vi har goda möjligheter att från världens alla hörn locka nya aktörer inom mobilitetsområdet att komma till Sverige för att utveckla, testa och exportera morgondagens mobilitet, förutsatt att vi också utvecklar ett regelverk som gör det socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Digitaliseringen kommer att förändra den befintliga fordonsindustrin och skapa många nya möjligheter. För att detta ska ske på ett hållbart sätt måste samhällets regelverk anpassas. Den bästa anpassningen hittar man inte genom utredningar utan genom försök. Därför uppmanar vi närings- och innovationsminister Mikael Damberg göra detta möjligt.

Kent Eric Lång, vice vd, RISE Viktoria

Fredrik Sidahl, vd FKG, Fordonskomponentgruppen

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt