”Gör det dyrare att orsaka förseningar”

2016-04-29 09:17  
Avgifterna för att orsaka tågförseningar borde femfaldigas, tycker debattören. Foto: TT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Femfaldiga avgiften för den som orsakar tågförsening. Och ersätt även tågoperatörer som oförskyllt drabbas av stopp i trafiken. Då skulle fler satsa på kvalitet och underhåll, skriver Johan Söör, vd MTR Express.

Förseningar i tågtrafiken är ett problem som inte bara skapar stor irritation bland resenärer utan även leder till stora samhällskostnader. Även om det finns många anledningar till varför förseningar uppkommer och inget transportsystem realistiskt kan ha en nollvision för förseningar så finns det saker att göra. Genom att förbättra incitamenten för att arbeta mot förseningar skulle mer kunna uppnås. Enkelt uttryckt måste det bli dyrare att orsaka förseningar.

Vi på MTR Express har kört snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm i drygt ett års tid och har totalt 90 avgångar i veckan. Inom tågbranschen definieras punktlighet som ankomst inom fem minuter från utsatt ankomsttid. Med detta mått har vi sedan starten varit i snitt tolv procentenheter mer punktliga än konkurrerande tågoperatörs snabbtåg på samma sträcka under samma tidsperiod. Skillnaden består även om man bara tittar på närliggande avgångar.

Detta visar att man kan göra skillnad som ny aktör. En bidragande orsak är att MTR Express Schweiz-byggda snabbtåg är helt nytillverkade. Den andra snabbtågstyp som används på sträckan togs i bruk för ett kvarts sekel sedan. Mätt per 100 avgångar per tågoperatör på sträckan är dessa äldre snabbtåg sex gånger så ofta drabbade av fordonsfel som våra tåg.

Den senaste tiden har uppemot 20 av våra avgångar i månaden påverkats av att konkurrentens snabbtåg drabbats av fordonsfel. Punktligheten hade alltså kunnat vara ännu bättre om alla tåg på sträckan höll samma tekniska standard som MTR Express tåg.

Incitamenten behöver öka för tågbolag att välja rätt fordon och arbeta med rutiner och underhåll för att minimera påverkan på resenärerna. 

Trafikverket har i dag ett avgiftssystem där den som orsakar en försening får betala 65 kronor per uppkommen förseningsminut till Trafikverket. Det kostar alltså inte mer än 93 600 kronor att ha ett tåg som står still ett helt dygn. Dessutom utgår ingen ersättning till andra tågoperatörer som påverkas. Detta system behöver utvecklas för att skapa rätt incitament. En femfaldigad avgiftsnivå, och där ersättning betalas även till drabbade tågoperatörer, vore en mer rimlig nivå.

Det hör kanske inte till vanligheterna att affärsidkare föreslår höjda straffavgifter på den egna verksamheten. Men vi tror att både resenärerna och tågbranschen skulle gynnas av detta. En höjning i denna storleksklass skulle bättre motsvara de faktiska samhällskostnader som tågförseningar skapar. En ännu viktigare effekt skulle vara att det skulle skapa ännu bättre incitament för tågoperatörer att välja nya fordon av hög kvalitet och arbeta med kvalitet och underhåll.

Johan Söör, vd MTR Express

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt