”Ge svensk industri egna frekvenser för 5g”

2019-04-18 10:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det är alltför riskabelt att låta telekomoperatörerna ensamma styra industrins möjligheter till digitalisering. Reservera en fjärdedel av 5g-frekvenserna så att industrin kan bygga egna 5g-nät, skriver företrädare för Teknikföretagen.

Sveriges konkurrenskraft skulle gynnas av en ökad uppkoppling av industrin som möjliggör flexibel automatisering, robotisering och användning av artificiell intelligens (ai). Ett sätt att få igång en sådan digitalisering är att säkerställa att industrin i Sverige kan bygga och använda egna 5g-nät, nästa generations trådlösa teknik.

Läs mer: Bråket som skakar svenska 5g-satsningen

Sverige tillhör ett av världens mest innovativa länder och kärnan i den svenska innovationskraften ligger hos teknikföretagen inom industrin. Dessa företag står för i storleksordningen 20 procent av BNP, ca 17 procent av arbetstillfällena och en betydande del av exporten.

Industrin i Sverige genomför ett skifte där allt mer av produktionsprocesser och affärsmodeller blir digitala. Transformationen har brett stöd vilket manifesteras genom fleråriga samverkansprogram så som ”Produktion 2030” och ”Digitaliseringslyftet”. Samverkan inom dessa program och liknande satsningar bygger på en gemensam bild inom akademi, institut, staten och näringslivet att industrin är en styrka för landet och att kontinuerlig utveckling av teknikföretag är nödvändig.

Avancerad tillverkning

För att fortsätta vara framgångsrika behöver Sverige skapa bästa möjliga villkor för industrin att utveckla ännu bättre produkter och effektivare produktionsprocesser i en allt mer digitaliserad värld. Här är tillgång till en digital infrastruktur som möjliggör avancerad tillverkning och utveckling en avgörande faktor. En viktig del i den digitala infrastrukturen utgörs av nästa generations trådlösa teknik, 5g.

5g innebär högre hastigheter, snabbare responstider och högre säkerhet, tre komponenter som är viktiga för att trådlöst kunna styra produktionen för att nå konkurrensfördelar. Genom avancerade robotar, databehandling och uppkopplad utrustning handlar det på sikt om att skapa utrymme för nya affärer till ett värde av i storleksordning 150 miljarder kronor per år. Vinsterna av denna digitala transformation står dock och faller med möjligheten till en stabil uppkoppling. Industrin måste därför ges möjlighet att kunna driva utvecklingen så att Sverige inte halkar efter. 

Riskfylld lösning

PTS, är den myndighet i Sverige som fördelar radiospektrum i Sverige. PTS utreder för närvarande hur pionjärbandet för 5g – det så kallade 3,5 GHz bandet - ska användas de kommande 25 åren. Beslut fattas inom kort och trycket är hårt från de traditionella telekomoperatörerna att enbart utfärda nationella licenser, så att de själva ska kunna styra utvecklingen. Detta vore en riskfylld lösning.

Teknikföretagen anser istället att en fjärdedel av spektrumbandet, motsvarande 100 MHz, ska reserveras för lokala tillstånd så att industrin runt om i Sverige har möjlighet att utveckla sina egna skräddarsydda trådlösa lösningar och inte hamnar i händerna på de traditionella telekomoperatörernas val av lösningar. Med lokala tillstånd - som industrin kan förfoga över själva - skapas fem stora fördelar:

1. Ökad konkurrens – Lokala tillstånd ger möjlighet för fler aktörer och valfrihet att välja framtidens digitala lösningar, vilket kan ge lägre priser och högre kvalitet.

2. Ökad innovationskraft – Lokala tillstånd skapar möjlighet att utveckla nya affärsmodeller och kan även driva på att digitaliseringslösningar för industrin utvecklas snabbare och effektivare.

3. Ökad handlingsfrihet – Lokala tillstånd ger möjlighet att flytta fram industrins position och prioritera industrins behov lokalt, oberoende av de traditionella telekomoperatörernas investeringsplaner.

4. Ökad säkerhet – Lokala tillstånd skapar ökad säkerhet över dataflöden och informationshantering genom att det enskilda företaget själva kontrollerar hela den trådlösa infrastrukturen.

5. Ökad tydlighet – Lokala tillstånd ger möjlighet att tydliggöra ansvar. När trådlösa uppkopplingar är en integrerad del av produktionsprocesserna går det inte att särskilja de digitala nätverken från övriga processer.

Modellen där 100 MHz reserveras för industrin är också den modell som valts i Tyskland och förordats av tysk industri. Teknikföretagens förslag skulle ge svensk industri likartade förutsättningar och investeringsvillkor som de tyska.

Ett högt pris

Med lokala tillstånd skulle industrin i Sverige ges en reell möjlighet att kunna gå vidare med digitalisering även om de traditionella telekomoperatörerna inte är intresserade att erbjuda marknadsmässiga lösningar. 25 år är lång tid och det kan innebära ett högt pris om Sverige väljer att lita på att de traditionella telekomoperatörerna på egen hand ska generera lösningar.

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Patrik Sandgren, digitaliseringsexpert Teknikföretagen

Mer om: Debatt 5G

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt