”Ge plasten ett cirkulärt liv”

2018-07-10 06:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Redan år 2050 väntas den globala användningen av plast ha fyrfaldigats. Men plast är bara ett problem så länge den inte återvinns. Höj plastens värde och se till att den får ett cirkulärt liv, skriver Kristofer Sundsgård, Stena Recycling.

I stort sett all plast kan materialåtervinnas, i teorin ända upp till tio gånger. Ändå sker det inte i tillräckligt stor utsträckning.

Av de 600 000 ton plastavfall som årligen genereras i Sverige återvinns långt ifrån allt som borde vara möjligt. En av anledningarna till det är att många plastsorter med olika egenskaper blandas vilket gör det svårt att återvinna. Men i grunden saknas ett cirkulärt perspektiv och det krävs nya affärsmodeller som underlättar alla steg på vägen för att ändra på det.

För att ta tillvara på den outnyttjade potentialen i plast krävs samarbete och mer kunskap genom hela produktionskedjan. Plastens möjligheter till återvinning avgörs ofta redan på designstadiet och med rätt kunskap kan man bygga in framtida värden i produkterna genom att säkra att plasten kan användas på nytt.

Det handlar också om att minimera produktionsavfallet och om att ge kunskap om rätt sortering. Fler behöver därmed ta in den expertis som krävs för att utveckla kunskaperna kring en hållbar hantering.

Men framförallt handlar det om att öka insikten om hur mycket producenterna har att vinna på att börja använda mer återvunnen plast i sina produkter. Detta skulle på ett tydligt sätt visa på de möjligheter som finns samt bidra till en ökad efterfrågan som är helt avgörande för att vi ska få upp värdet på plasten som en återvinningsbar resurs.

Ett positivt exempel är Volvo Cars ambition att använda minst 25 procent återvunnen plast i varje ny bil från och med 2025. Vi arbetar tillsammans för att förverkliga denna ambition. Liknande mål och procentkrav om viss återvunnen plast i produktion är behövligt och helt rätt väg att gå.

På samma sätt som metallskrot i dag är en intäkt för företagen eftersom det kan återvinnas, vill vi skapa samma möjligheter för plast. Det skyndar på utvecklingen av mer effektiva återvinningsmetoder, vilket i sin tur bidrar till ett allt större utbud av högkvalitativ återvunnen plastråvara till ett ökat värde. Det blir en positiv spiral med ett cirkulärt perspektiv till gagn för producenter, näringsliv, konsumenter och samhället i stort.

Stena Nordic Recycling Center utanför Halmstad är en av Europas mest moderna återvinningsanläggningar. Där investerar vi i innovativ teknik som ger möjlighet att återvinna olika plastkvaliteter. Här utvecklas också nya processer för att optimera plaståtervinningen.

Teknikutveckling och allmänt ökade krav på hållbarhet ger nya förutsättningar för plaståtervinningen. EU-kommissionen har presenterat en ny strategi som verkar för bättre utformning av plastprodukter och högre återvinning. Det innebär att en större marknad för återvunnen plast äntligen kan växa fram och skapa en konkurrenskraftigare plastindustri. EUs plaststrategi är värderad upp till 100 miljoner euro och är en del av Europas omställning mot en mer cirkulär ekonomi.

Det finns några konkreta saker vi uppmanar till:

• Vid upphandling och inköp, köp produkter som innehåller återvunnen plast. Det minskar miljöpåverkan och bidrar till att skapa en marknad för återvunnen plast.

• Ställ krav på producenterna att tänka på återanvändning och återvinning.

• Designa för återvinning redan i designfasen, där avgörs 80 procent av produktens miljöpåverkan. Tänk därför till från början. Vilka delar av en plastprodukt kan separeras och återvinnas?

• Verka för att få in en viss mängd återvunnen plast i tillverkningen.

• Undvik att blanda olika slags plastavfall i verksamheten och underlätta för en effektivare återvinning.

• Minska mängden onödigt emballage som används till att förpacka en produkt?

Vi för just nu flera dialoger på olika fronter och våra erfarenheter visar att mer kunskap behövs. Värdet på återvunnen plast behöver öka omgående, redan år 2050 förväntas den globala användningen av plast ha fyrfaldigats jämfört med i dag. Ett stort problem i framtiden blir om fler fortsätter att välja nyproducerad plast istället för återvunnen.

Det som behöver omvärderas är synen på återvunnen plast. Vi tror att samarbete är nyckeln, att var och en tar sitt ansvar genom plastens hela livscykel.

Vi utmanar producenter, näringsliv, kommuner och offentlig sektor – och även allmänheten – att verka för ökad efterfrågan av återvunnen plast. Vi är beredda att ta vårt ansvar.

Kristofer Sundsgård

VD, Stena Recycling

Mer om: Debatt Plast

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt