”Ge oss nya program för leverantörsindustrin”

2017-11-15 15:17  
Per-Ewe Wendel ordförande och Fredrik Sidahl, vd, på Fordonskomponentgruppen.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det är mycket snack och lite verkstad på näringsminister Mikael Dambergs kammare. Endast 7 procent av företagen ser positiva effekter av regeringens närings- och industripolitik, skriver Fredrik Sidahl och Per-Ewe Wendel, FKG.

Det råder stark optimism inom svensk leverantörsindustri samtidigt som produktionskapaciteten slår i taket hos flera företag. Det visar höstens utgåva av FKG:s branschbarometer Vägvisaren.

När det är goda tider handlar det om att investera vinstmedlen i rörelsen och framtiden efter att avkastningskraven tillgodosetts. Men med utgångspunkt från den politiska viljan om att ha så många som möjligt i arbete för att kunna bidra till välfärden, måste även politiken investera i framtida sysselsättning och skatteintäkter.

Från FKG:s sida vill vi bland annat se en nationell fordonsindustriell strategi för resan mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett koldioxidneutralt samhälle 2045.

Den svenska leverantörsindustrin med cirka 900 företag, med drygt 80 000 anställda, utgörs till stora delar av små och medelstora SME-företag som är specialister inom respektive produkt- eller tjänsteområde. Att vara liten i en global sektor är inte enkelt, särskilt inte när man vet att tillväxtpotentialen finns utanför landets gränser.

Nuläget är gott för leverantörsindustrin, och sammantaget är fordonsindustrin, enligt samstämmiga rapporter, inte minst vår egen, lokomotivet i den svenska ekonomin.

70 procent av leverantörerna uppger ökad omsättning under första halvåret och glädjande nog uppger över hälften av företagen en förbättrad vinstmarginal. Detta ger företagen utrymme för nödvändiga framtidsinvesteringar som produktutveckling (FoU), produktionsteknik, marknadsföring, digitalisering etcetera.

Enligt vår rapport fortsätter leverantörerna med produktivitetsförbättringar. Ett trendbrott kan ses sett till investeringar inom sälj och marknad samt FoU, produktutveckling.

Två tredjedelar av företagen bedömer även att omsättningen kommer att öka, både i Sverige och utomlands under det närmaste året. Vi går mot en rekordnivå.

Tillväxten finns på den svenska marknaden men även inom EU och övriga Europa samt i Kina. Tillväxten innebär även att hälften uppger att de kommer att nyanställa under året.

På den direkta frågan om de har kännedom om regeringens närings- och industripolitik samt dess satsningar, uppger 60 procent att de inte känner till dem i så stor utsträckning att de kan uttala sig. Ett fåtal företag, 7 procent, uppger att de ser positiva effekter av den.

Vi är glada över att regeringen ser styrkan i att ha en fordonsindustri och att de försöker ta initiativ, dock alltför sällan, enligt vår mening.

Paradoxalt nog var det alliansregeringen, parallellt som den plumpt förnekade industrins betydelse i det offentliga rummet, som bakom stängda dörrar stöttade leverantörsindustrin via det operativa Leverantörsprogrammet kanaliserat genom Tillväxtverket och FKG.

Den tillträdande socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen var dock snabb med att skrota det affärsbefrämjande Leverantörsprogrammet till förmån för nyindustrialiserings- och exportstrategier. Men hur konkreta har dessa blivit? Hittills har det blivit mycket snack på närings- och innovationsminister Mikael Dambergs kammare, men lite verkstad och nytta ute på golvet bland företagen, enligt FKG:s mening.

Den positiva utvecklingen för leverantörsindustrin inom bland annat konkurrenskraft och export, kan till stora delar tillskrivas det initiativ som det skrotade Leverantörsprogrammet var under många år.

Nu vill FKG ha ett omtag:

Globalisering: Därför tar vi åter upp frågan om ett leverantörsprogram 2.0 med fokus på pragmatiska och konkreta studiebesök och resor för matchmaking. Kostnaden är 5 miljoner kronor per år, men utväxlingen på insatt kapital mångdubbel för staten.

Kapital: Starta ett nytt program för tillväxtkapital med inriktning på fordonsindustrin och framför allt på SME-företag som ofta kommer i kläm när det kan krävas ett tillfälligt brygglån eller när det krävs investeringar för att stärka konkurrenskraften.

Framtidens mobilitet: Starta Automotive Sweden 2045, ett nytt samlat utvecklings- och omställningsprogram för den transformation som sker av fordonsindustrin när fokus läggs på hållbar mobilitet och hållbara transportsystem. Programmet ska omfatta såväl komponenter och system som mjukvara och kompetens.

Kompetens: För att säkra framtidens industriarbetare och tekniker krävs ett modernt lärlingsprogram som bygger på ett samspel mellan näringsliv och skola. Se det tyska programmet som förebild. Det krävs även en samlad popularisering av eftergymnasiala och högre tekniska utbildningar.

Avslutningsvis: Utan bilarbetaren stannar Sverige, för att travestera en känd devis.

Fredrik Sidahl vd Fordonskomponentgruppen

Per-Ewe Wendel ordförande Fordonskomponentgruppen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt