"Ge innovationer lyftkraft"

2010-11-23 08:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Varför kommer inte Maud Olofsson till skott? I flera år har det haglat bra förslag om hur vi ska utveckla innovationer i Sverige. Varför är regeringen så seg med att formulera en strategi, undrar Peter Larsson och Kjell Sehlstedt från Sveriges Ingenjörer.

<p></p> <p>Ett av näringsminister Maud Olofssons vallöften var att den nya alliansregeringen skulle ta fram en innovationsstrategi för Sverige. Ett löfte som statsminister Reinfeldt lyfte fram i sin regeringsförklaring.</p> <p>Det senaste beskedet från näringsministern är dessvärre att en innovationsstrategi för Sverige inte kommer förrän i slutet av mandatperioden. Vi får vänta i ytterligare fyra år! "Vi kommer att börja nu med ett brett angreppssätt", säger Maud Olofsson till media. Uppenbarligen har de senaste fyra åren i regeringsställning använts till annat än att fundera på hur en nationell innovationsstrategi kan öka den svenska konkurrenskraften.</p> <p>Det främsta svenska forskningspolitiska problemet är att omsätta nya kunskaper i innovationer och produkter. Det finns åtskilliga exempel på innovationer som lämnat landet eftersom insikten om att vårda hela kedjan inte finns.</p> <p>Nu är det upp till bevis för utbildningsminister Björklund och näringsminister Olofsson!</p> <p>Två krav på regeringen från "Innovations-Sverige" har varit på dagordningen under en lång följd av år. Det ena är att tillväxt- och näringspolitiska aspekter måste få en betydligt mer framträdande roll i regeringens forskningspolitik. För detta krävs först en innovationsstrategi för Sverige. För det andra att eftersom forskning och innovation hänger ihop måste den övergripande politiken ledas på hög politisk nivå. Det är en vanlig modell i länder som på allvar rustar sig för den ökade globala konkurrensen. </p> <p>Jan Björklund ska nu axla uppdragen att både främja en forskning av hög klass och sköta hela utbildningssystemet. Det är en tung utmaning. Ytterst handlar det om att vinna förtroende i såväl näringsliv som i den akademiska världen. En nationell innovationsstrategi kunde ha gett honom draghjälp. Därför är det förvånande att regeringen genom Maud Olofsson redan en månad efter regerings- förklaringen backar om innovationsstrategin. </p> <p>Andra länder har sina strategier på plats. EU har nyss lanserat sin innovationsstrategi Innovation Union som är ett omfattande program för att bland annat vässa universitet och forskningsinstitutioner, förbättra kapitalförsörjningen till innovativa företag och ta tillvara potentialen i EUs 500 miljoner konsumenter. Nu gäller det för medlemsländerna att ha sin nationella innovationsstrategi klar och använda EUs strategi som en hävstång för den egna politiken. </p> <p>Varför är det då så segt för den svenska regeringen att formulera sig? Det har under de senaste tio åren haglat förslag på området. Det finns en bred uppställning av olika intressenter i det svenska samhället som kan mobiliseras. Men det krävs också taktpinne och ledarskap. Ju längre en svensk innovationsstrategi dröjer, desto större är risken att vi kommer på efterkälken. </p> <p>I en innovationsstrategi räcker det inte med en insats, det krävs en hel rad olika åtgärder. Forskning är viktigt, såväl grundforskning som den tillämpade forskningen. Det krävs också att satsningarna samordnas.</p> <p>Som forskningsminister har Jan Björklund nu det yttersta ansvaret för att den viktiga samordningen av forskningen mellan akademi och företag verkligen kommer till stånd. Det är dags för båda ministrarna att fatta taktpinnen. </p> <p>Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer</p> <p>Kjell Sehlstedt, utredare, Sveriges Ingenjörer</p>

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt