”Ge alla hushåll rätt dra av för egen förnybar el”

2014-10-17 08:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Skattereduktionen för egenproducerad el måste gälla alla hushåll, även de i lägenheter. Och avdraget ska göras direkt på elräkningen, inte på nästa års inkomstdeklaration. Gör rätt från början och åtgärda bristerna i förra regeringens förslag, skriver Svante Axelsson, Linda Burenius Magnusson och Jan Bertoft.

Alliansregeringen presenterade i våras ett förslag om skattereduktion för att underlätta för hushåll att äga sin egen förnybara elproduktion, exempelvis i form av vindkraft eller solceller. Intentionen var god, men förslaget har två stora brister som den nya regeringen bör åtgärda innan det genomförs.

För att alla hushåll, också de som bor i lägenhet, ska uppmuntras att äga sin egen förnybara elproduktion måste också andelsägd el omfattas. Dessutom bör skatteavdraget öka och ske direkt på elfakturan, och inte i efterföljande års inkomstdeklaration.

Den förra regeringens förslag vände sig uteslutande till de hushåll som kan sätta upp ett vindkraftverk på tomten eller solpaneler på taket. Men de som bor i lägenhet har varken en egen tomt eller ett eget tak.

Socialdemokraterna kritiserade detta i en motion i riksdagen: ”De hushåll som bor i lägenhet i flerfamiljshus (bostadsrätt eller hyresrätt) kan inte utnyttja avdraget. Det innebär att en majoritet av alla hushåll inte omfattas av denna möjlighet att bidra till den viktiga energiomställningen.”

Socialdemokraternas slutsats var tydlig: ”Även de som är andelsägare i solkraft och vindkraft bör få en skattereduktion för egen­producerad förnybar el.”

Miljöpartiet och Vänsterpartiet var av samma uppfattning som Socialdemokraterna, och under valrörelsen anslöt sig också Centerpartiet. I en valenkät svarade 25 av Centerpartiets 28 toppkandidater, däribland dåvarande energiministern, att de vill att också ”andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en skattereduktion”.

Det betyder att det bör vara enkelt för regeringen att nå en blocköverskridande överenskommelse, som också inkluderar Centerpartiet. Förslaget är enkelt att genomföra, exempelvis genom en komplettering av 11 kap, 2§ i lagen om skatt på energi, gällande undantag från skatteplikt.

Alliansregeringens förslag hade ytterligare en stor brist, eftersom skattereduktionen inte skulle ske direkt på elräkningen utan först ett år senare i inkomstdeklarationen. Erfarenheter från ROT-avdraget visar att avdrag på inkomstdeklarationen inte gav tillräckligt incitament, vilket ledde till att systemet senare ändrades. Genom att låta elhandlare hantera skattereduktionen kan den ges varje månad på elräkningen. Det skulle öka lusten att investera och dessutom väsentligt minska de administrativa kostnaderna.

Dessutom bör ersättningen för överskottselen höjas från 60 till 80 öre/kWh. Det skulle ge ett kraftfullt incitament att bygga optimala anläggningar på alla bra tak. Storskalig andelsägd vindkraft har generellt bättre ekonomi än små solcellsanläggningar på ett villatak, vilket innebär att det är tillräckligt med en energiskattebefrielse (knappt 30 öre/kWh) för att motivera till investeringar i andelsägd vindkraft.

Det har snart gått åtta år sedan den första statliga utredningen tillsattes om att främja egenägd elproduktion. Ett sådant system bör genomföras skyndsamt. Men det måste bli rätt från början. Den nya regeringen bör snabbutreda och i sitt kommande förslag inkludera andelsägd förnybar elproduktion, så att inte de som bor i lägenhet missgynnas, och dessutom ge skattereduktionen direkt på elräkningen i stället för i nästa års inkomstdeklaration.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Linda Burenius Magnusson, vd OX2:s vindkraftskooperativ

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges konsumenter

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt