”Friskt vatten ingen självklarhet”

2012-08-21 09:05  
Sverige har riklig tillgång till rent vatten, men systemen är sårbara även i vårt land, skriver debattörerna. Foto: Colourbox

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Inom en tioårsperiod har var tredje ingenjör som jobbar med att ge oss rent dricksvatten i våra kranar gått i pension. Rent vatten är ingen självklarhet och nu måste vi satsa på att locka fler unga till branschen. Behovet av ny teknik är stort både i Sverige och i resten av världen, skriver IVL Svenska Miljöinstitutets Östen Ekengren och Sveriges Ingenjörers Peter Larsson.

Friskt vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi tar det för självklart att så fort vi vrider på kranen så ska vatten av god kvalitet strömma ut. Visst har Sverige riklig tillgång till rent vatten, men att systemen är sårbara även i vårt land blev vi smärtsamt medvetna om i samband med smittspridningen via dricksvattnet i Östersund 2010 och Skellefteå 2011.

Vatten- och avloppssystemen har fungerat väl under lång tid, men tekniken är i många fall föråldrad. Det gäller inte minst i förhållande till nya utmaningar, där separation av läkemedelsrester är ett aktuellt exempel.

Globalt sett är utmaningarna ofattbart stora. Över en miljard människor har inte tillräckligt med rent vatten och dubbelt så många saknar god sanitet. Det öppnar för stora möjligheter att exportera svenskt miljöteknikkunnande på vatten- och avloppsområdet.

Sverige var på 1960-talet tidigt ute och byggde upp kommunala reningsverk samtidigt som miljökraven skärptes.

Vi är fortfarande respekterade internationellt på vatten- och avloppsområdet, men inom en tioårsperiod kommer uppskattningsvis så många som en tredjedel av alla de ingenjörer som idag arbetar med utveckling och förvaltning av näten att gå i pension. När de slutar så tar de också med sig en enorm kunskap. Det är därför viktigt att få yngre generationer intresserade av teknikområdet för att Sverige ska kunna fortsätta ligga i framkant.

En framtidsinriktad satsning på vattenrening i Sverige måste förenas med förändrade regelverk som gör det möjligt att på bred front uppträda på exportmarknaden, även om kommunala bolag är inblandade. En pådrivande offentlig sektor kan stimulera framväxten av hållbara lösningar och agera föregångare.

För att klara utveckling och underhåll krävs både kompetensförsörjning och forskning som hanterar nya problem. Därför samlas nu en bred konstellation av forskningsinstitutioner, vattenverk, företag och andra intressenter kring den gemensamma uppgiften att ta fram framtidens teknik.

Vi menar att:

* Utmaningarna inom vatten- och avloppsområdet förtjänar ökad politisk uppmärksamhet.

* Fler unga ingenjörer och forskare behöver attraheras till området.

* Samordnade insatser från kommuner, myndigheter, företag och högskolor kan förstärka Sveriges position som leverantör av globala systemlösningar.

Genom samverkan och förmåga att tänka i nya banor, såväl tekniskt som organisatoriskt, kan vi även i framtiden få friskt vatten och en sund hantering av det vatten vi smutsat ner.

Östen Ekengren, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet

Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt