”Framtidens material kommer från skogen”

2016-10-19 09:57  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Tekniska genombrott visar att den svenska skogen kan utvecklas till en mängd nya material. En nationell forskningsplattform ska sätta fart på utvecklingen inom skogsnäringen, skriver näringsminister Mikael Damberg, rektorerna på KTH och Chalmers samt företrädare från skogsindustrin.

Tillsammans med regeringen satsar nu universitet och landets sex ledande skogsföretag stort för att bygga upp en nationell forskningsplattform. Målet är att skapa banbrytande forskningsresultat som kan omsättas till högteknologi inom skogsnäringen och bidra till att klara klimatutmaningen.

Skogen har i århundraden spelat en central roll för Sveriges ekonomi. Skogen är fortfarande vår främsta naturresurs och Sveriges landyta är till 70 procent täckt av skog. Vi vill att skogsnäringen ska fortsätta att driva landets ekonomi framåt under kommande årtionden och då måste den anpassas till en ny tid. En sådan omställning är samtidigt avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med minskade utsläpp och förnyelsebara material och produkter.

År 2045 ska Sverige inte längre bidra till växthuseffekten. Så ser den politiska målsättningen ut. Om det ska lyckas måste vi bryta vårt beroende av olja och fossila råvaror. Nya material och produkter med skogen som råvara blir här ett viktigt alternativ, och Sverige har alla förutsättningar att ligga i framkant av denna omställning.

Trädets byggstenar har unika möjligheter, det visar en rad tekniska genombrott under de senaste åren. Dessa byggstenar har potential att bli den grundläggande komponenten i förnyelsebara högförädlade produkter så som lättviktsmaterial, avancerade byggkomponenter, starka kompositmaterial till fordon, nya typer av batterier, byggmaterial som genomskinligt trä, textilier, transplantat inom medicinen och inte minst i en ny generation av förpackningar.

Skogsnäringen står alltså inför möjligheten att bli en än mer högteknologisk industri som utvecklar och tillverkar de mest avancerade materialen. För att detta ska bli verklighet behövs hög kompetens och större insikter om trädets beståndsdelar och användningsområden.

Därför investerar nu regeringen tillsammans med landets sex ledande skogsföretag stort för att bygga upp en nationell forskningsplattform kopplad till den svenska skogsnäringen. Den nationella plattformen är ett gemensamt initiativ mellan industri, universitet och staten och innebär en gemensam satsning om 250–300 miljoner kronor per år, där en väsentlig del kommer att vara direktinsatser från industrin.

Den nya nationella plattformen ska attrahera de bästa forskarna från olika discipliner. Målet är att 250 till 300 unga forskare ska utrustas med unik spetskompetens och forskningsverktyg för att tillsammans skapa banbrytande forskningsprojekt som kan leverera ny kunskap och nya teknologier till skogsindustrin.

Forskningsplattformen kommer att utgå från det befintliga Wallenberg Wood Science Center, ett gemensamt forskningscenter vid KTH och Chalmers, som redan i dag är ledande inom området. Den kommer också vara knuten till forsknings- och utvecklingsmiljön Formax vid den nationella forskningsanläggningen Max IV i Lund.

Uppbyggnaden av en nationell forskningsplattform kommer att stärka skogsindustrins förutsättningar att fortsätta vara världsledande och skapar förutsättningar att visa vägen till framtidens lösningar. Tillsammans med regeringens kraftsamling för innovation, och 500 nya miljoner kronor till de strategiska samverkansprogrammen, skapas dessutom förutsättningar att ta forskningsresultaten vidare och utveckla nya produkter, tjänster och processer direkt i verkliga miljöer.

Vi ser denna satsning som en nödvändighet för att klara omställningen till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade koldioxidutsläpp samt för att skogen ska fortsätta skapa jobb och tillväxt. Samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi i hela landet är avgörande för att lyckas, och vi uppmanar fler företag och forskningsinstitutioner att engagera sig i och bidra till uppbyggnaden av den nya nationella forskningsplattformen.

Per Lindberg, vd Billerud Korsnäs

Henrik Sjölund, vd Holmen

Karl-Henrik Sundström, vd Stora Enso

Ulf Larsson, vd SCA Forest Products

Per-Olof Wedin, vd Sveaskog

Lars Idermark, vd Södra

Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers

Peter Gudmundson, rektor KTH

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

News Pilot

Mer om: Debatt Skog

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt