”Forskarna måste leverera mera”

2011-02-18 15:08  
Hans Rothenberg (M)

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi behöver bättre utdelning på våra forskningsmiljarder, skriver Hans Rothenberg, (M) i näringsutskottet som också vill ha in mer privata pengar till innovation.

Sverige behöver fler innovationer som leder till goda affärer och nya jobb. Den kraft som läggs på forskning och förarbete måste bättre kunna hitta ut på marknaden. Tillsammans bär såväl politiker, innovatörer som riskkapitalister ett ansvar. Regeringens kommande innovationsstrategi blir därför ett viktigt steg för att hitta rätt väg framåt.

I ett tidigare debattinlägg i Ny Teknik förklarar forskargruppen STAMP vid Mälardalens högskola hur man arbetar med att få idéer till verklighet. STAMP är ett utmärkt initiativ som verkar i en anda där forskning och företagande kan dra gemensam nytta. Sverige behöver mer av detta.

Från politiskt håll frågar vi oss hur Sveriges forskningsmiljarder ska kunna ge bättre utdelning i konkurrensmässiga produkter? Visserligen behöver inte all forskning ta sikte på att skaka fram nästa produkt för världens massmarknader, men en bättre utdelning är helt klart önskvärd.

Därför arbetar alliansregeringen nu på att ta fram en nationell innovationsstrategi som ska förbättra förutsättningarna för kunskapsintensivt företagande. Som ett första steg märks bland annat genom höjda anslag till Innovationsbron AB för insatser inom såddfinansiering och affärsutveckling med 60 miljoner kronor årligen fram till 2014. I förlängningen innebär det ökat stöd till tjänsteinnovation, inkubatorer och ungas innovationer.

Miljöteknik är ett bra exempel där fler idéer behöver bli verklighet för att kunna möta miljöutmaningarna. Vissa produkter börjar redan nu se ljuset på marknaden men det finns mycket ytterligare att göra. Swentec, Sveriges miljöteknikråd, föreslog nyligen att staten ska våga prioritera företag med växtkraft. Det vill säga företag som både kan och vill växa. Dessutom vill man se fler demonstrationsanläggningar för att ge svenska företag möjligheter att visa upp sin teknik. Swentec konstaterar också att myndigheterna måste få klart för sig vem som gör vad och när. Från politiskt håll krävs ett helhetsgrepp varför regeringen kommer att ta fram en nationell miljöteknikstrategi för att statens insatser ska bli mer effektiva och ge bättre resultat.

Redan tidigt förra mandatperioden stod det klart att forskningen i Sverige behöver stärkas. Som näringspolitiker välkomnar jag att regeringen gjorde den största ökningen någonsin av anslaget till forskning. Till detta bör också möjligheten att satsa privat kapital i innovativa företag stimuleras. Utmaningen blir att hitta en modell som ger såväl positiva effekter för statens finanser, som en kraftfull utväxling av innovationernas kommersialisering där nya jobb hägrar.

Även om pengar betyder mycket, löser de dock inte alla utmaningar. Väl så värdefull är den direkta handpåläggningen i form av rådgivning, coachning och hjälp att utveckla idéerna till affärsmodeller. Särskilt för alla de enskilda uppfinnare som inte kan ta del av akademiernas i många fall väl utvecklade affärsstöd. Här behövs nytänkande som stöder de många ambitioner som pyr runt om i Sverige. Den nationella innovationsstrategin är ett första steg som tar sikte på en stärkt innovationsbaserad ekonomi och förbättrat utfall för fler jobb i nya företag.

Hans Rothenberg (M)
Riksdagsledamot i näringsutskottet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt