”Forska mer om smarta elnät - men på rätt sätt”

2013-11-12 06:07  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Mer kunskap om smarta elnät behövs. Men om alla nätföretag ska vara med och forska blir det dyrt för konsumenten och resultaten riskerar bli fragmentariska, enligt generaldirektörerna Anne Vadasz Nilsson och Erik Brandsma.

En av vår tids största utmaningar är att skapa ett mer hållbart samhälle. Omställningen av energisystemen är en viktig pusselbit och år 2020 ska hälften av den energi vi använder i Sverige komma från förnybara energikällor som exempelvis sol och vind.

Stora kunder men också hushållskunder kommer i större utsträckning än i dag kunna producera egen el framöver.

Med ny teknik kommer de kunna styra sin förbrukning till andra delar av dygnet då belastningen i näten inte är så stor. Men för att klara detta måste elnäten tåla större variationer och hemmen bli ”smartare”.

Omställningen kräver allt ifrån ny teknologi till nya tjänster och regelverk som underlättar för förnybar elproduktion och lägre energianvändning.

Informationsteknologi kommer att få en ökad roll samtidigt som kraftproducenter får ökade behov av reglerkraft. En sådan utveckling kommer också att kräva kvalificerad forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet.

På senare tid har det höjts röster från flera nätföretag att alla, oavsett storlek, ska kunna delta i forsknings- och utvecklingsprojekt kring smarta elnät och att detta borde finansieras genom en viss procentsats som skulle betalas av kunderna och som nätföretagen fritt kan disponera. Ett sådant förslag får negativa konsekvenser för kunderna i form av ökade avgifter.

Det riskerar också att leda till en fragmenterad teknikutveckling och svårigheter för nätföretagen att balansera sina FoU-insatser mot mål som både gynnar företagens lönsamhet och tillfredsställer kundernas behov samt övergripande mål om ett hållbart energisystem.

För oss är det en självklarhet att FoU-projekt ska granskas kritiskt av en oberoende part. Det behövs också systemperspektiv, prioriteringar och samordning på en övergripande nivå. Vi tror därför inte på en lösning med ett generellt forskningspåslag i intäktsramen.

Vi är däremot medvetna om att det behövs ytterligare incitament för att nätföretagen ska få bra möjligheter att utveckla rätt teknik och rätt tjänster. Det kan till exempel lösas genom någon form av förändring av intäktsramarna eller en premiering för de företag som tar initiativ till utveckling av flexibla och effektiva nät.

Därför ser vi gärna ett utökat samarbete och dialog så att vi tillsammans med branschen, andra företag och akademin ser till att få de smarta nät och de smarta tjänster som vi vet att framtidens samhälle kommer att behöva.

Aktivare kunder på elmarknaden är helt avgörande för att de smarta elnäten ska kunna utvecklas och därför behövs djupare kunskaper om konsumenternas drivkrafter.

Det arbete som Energimyndigheten driver för exempelvis en nationell forskningsplattform för effektiv och hållbar energianvändning är också fortsatt viktigt.

Låt oss öka forskningen inom alla områden av smarta elnät, men låt oss göra det på rätt sätt.

Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen

Erik Brandsma, GD Energimyndigheten

Mer om: Forskning Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt