”Företagen måste ta ansvar för valet av tjänstebil”

2017-01-18 09:27  
Joachim Paulsson, marknadsdirektör LeasePlan Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Det nya förslaget till fordonsskatt missar potentialen i Sveriges alla leasingbilar. Leasingsystemet måste regleras så att det gynnar miljön, skriver Joachim Paulsson, Lease Plan.

Tidigare i år presenterades den statliga Bonus-malus-utredningen. Den handlar om att införa en ny och grönare modell för beskattning för bilar. En vacker tanke, men tyvärr dömd att misslyckas, åtminstone inom leasing-segmentet. Genom att fortsatt betrakta leasing endast som en skattefråga och inte som en arbetsgivarfråga missar utredningen målet.

I Sverige går 70 procent av nybilsförsäljningen till företag, ofta som leasingbilar. Att leasa bil är väldigt förmånligt i Sverige. Arbetsgivaren erbjuder medarbetaren en ny bil och denne behöver i skattade pengar bara betala en mindre del av den faktiska kostnaden.

Jämfört med andra länder har vi i Sverige mycket goda villkor för detta, vilket naturligtvis påverkar miljön.

Bilar och transporter står i dag för ungefär en tredjedel av vårt totala koldioxidutsläpp och det finns ett starkt samhälleligt önskemål att minska deras miljöpåverkan. Utredningen om bonus-malus försöker uppnå detta genom att göra det billigare att köpa en miljöbil och dyrare att köpa en bil med högt koldioxidvärde. Ett positivt miljöbeteende ska stimuleras, tänker utredaren.

Nästa fråga blir då att bestämma vad som är en miljöbil. Utredaren gör det väldigt enkelt för sig genom att miljöklassa fordonet utifrån drivmedel.

Naturligtvis är ett miljövänligt bränsle att föredra framför ett fossilt. Men det är svårt att hävda miljövänligheten i en jätte-suv med laddhybrid. Genom bonus-malus kan den få gynnsammare skatt än en bensinsnål småbil. Miljöeffekten, för att inte tala om trängseln, blir då i stället negativ.

En bättre väg är i stället att leasingsystemet regleras så att det gynnar miljön. Det finns ett antal faktorer att spela med:

  • Ålder. Nya bilar är bättre än gamla.
  • Bränslet. Miljöbränsle är bättre än vanlig bensin/diesel.
  • Förbrukning. Låg förbrukning är självklart bättre än hög.
  • Storlek. Mindre bil är bättre än större.

Dagens förmånsbeskattning av leasingbilar prickar bara in den första faktorn. De övriga tre är i praktiken utformade så att ett miljöskadligt beteende premieras. Det föreslagna bonus-malus-systemet kan möjligen sägas påverka en mindre del av den andra faktorn.

Vad utredningen inte tar med i beräkningen är att vi som människor alltid vill skaffa det bästa möjliga till oss själva. Även om vi vet att ett val är dåligt för miljön så ”betyder det inte så mycket vad bara lilla jag gör”. Är det möjligt att erhålla en större lyxbil till priset av en mindre mellanklassbil så tar vi den chansen.

Om vi däremot vet att vårt val samtidigt innebär att alla andra gör samma sak så blir det inte lika lätt. Eller omvänt, vi har inga större problem att avstå från en förmån om vi vet att alla andra också avstår.

Om målet för utredningen är att minska bilarnas miljöpåverkan borde därför fokus ligga på leasing, som står för merparten av nybilsförsäljningen. Verklig effekt skulle nås om ansvaret för miljöhänsynen lyfts från den enskilde anställde upp till arbetsgivaren.

Vi kommer alltid att vilja ha bästa möjliga förmån till oss själva – i fråga om bil betyder det så stor och exklusiv det går. Men om arbetsgivaren pekar ut vilka bilmodeller du som anställd har att välja mellan kan företaget i enlighet med sin miljöpolicy bestämma och se till att bilarna tar betydligt bättre miljöhänsyn än vad som är fallet i dag.

Olika bilmodeller kommer då att tävla om att uppfylla företagens miljökrav. Incitamenten för att utveckla och presentera mer miljövänliga bilar blir tydliga. Och incitamenten gäller inte längre endast bilar som är förmånliga ur skattesynpunkt.

Vi uppmanar därför arbetsgivarna att under 2017 ta ett större ansvar för de anställdas val av bilmodell. Det är så vi på riktigt kan påverka bilflottan och jobba för minskade utsläpp i Sverige.

Joachim Paulsson, marknadsdirektör LeasePlan Sverige

Låga utsläpp premieras

Förslaget till beskattning för nya lätta fordon är under utredning av regeringen. Principen för bonus-malus innebär att miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med en högre skatt.

Bonus och malus är latin och betyder bra respektive dålig.

Mer om: Leasingbil

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt