”Förädla bonus malus – satsa på seriehybrider med små batterier”

2021-11-17 08:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. De elektriska drivlinorna trumfar förbränningsmotorer på alla punkter. Vi behöver ett förändrat bonus malus-system, som premierar de mest miljövänliga drivlinorna, skriver Urban Kristiansson.

Ångmaskiner försvann inte för att kol och ånga tog slog utan för att förbränningsmotorer var en bättre produkt. Förbränningsmotorer försvinner inte för att olja och bensin tar slut utan för att elektrifierade drivlinor är en bättre produkt.

För premiumsegmentet har tveklöst ”point-of-no-return” passerats när det gäller elektrifierade drivlinor på grund av deras goda körbarhet och status. Utmaningen är att utforma elektrifierade drivlinor för gemene mans transportbehov till en försvarbar kostnad samtidigt som så många ”el-mil” som möjligt körs. 

”Ett förädlat bonus malus-system bör sikta på den långsiktigt hållbara lösningen: seriehybrider med små bränsleceller, små batterier och grön vätgas.”

Detta uppnås om bilen inte ger räckviddsångest och att laddning är enkelt och billigt. Ett bonus malus-system som premierar elektrifierade drivlinor med små batterier som klarar de flestas dagsbehov på el är bäst för miljön. 

Ett förädlat bonus malus-system bör sikta på den långsiktigt hållbara lösningen: seriehybrider med små bränsleceller, små batterier och grön vätgas som är tekniskt och ekonomiskt försvarbar för kunden, bilföretaget och staten.

Bilar utvecklas utifrån kundernas behov som hos många tillverkare beskrivs i ett tiotal egenskaper som alla är kopplade till drivlinan. Egenskaperna bryts ner i funktions-, system- och komponentkrav till exempel batteriprestanda. Teknikmässigt är alla komponenter redan tillräckligt bra för att signifikant minska koldioxidbelastningen från bilparken. 

Egenskapen körbarhet innebär en behaglig start och framdrivning, kraftiga accelerationsförlopp, komfort i form av ljudnivåer och förekomst av vibrationer. Den elektrifierade drivlinan är bättre på allt. Hittills har premiumbilars körbarhet åstadkommits med förbränningsmotorer som har V8-V12 prestanda. Nu erbjuder alla biltillverkare enkelt samma prestanda med elektrifierade drivlinor.

Egenskapen miljöpåverkan handlar om hur produktion, brukande och återvinning av bilen går till. Under produktion är det elbilsbatterier som produceras i länder med fossilbränsle i elsystemen som är den stora miljöboven. Under brukande av bilar, oavsett drivlinetyp, är det de fossila bränslena som är den stora miljöboven. 

Takten i omställningen till miljövänligare batterier och icke fossila bränslen styrs av myndigheterna. Den utan motstycke viktigaste styrningen är EU:s gradvisa skärpning av medelutsläppen av koldioxid per biltillverkare. Vid införandet för cirka 20 års sedan var effekterna harmlösa. De kommande åren är effekterna kraftigt stigande produktkostnad för förbränningsmotorbilar. Utöver EU:s reglering införs nationella regleringar. 

Sveriges bonus malus-system har favoriserat bilar med många hästkrafter och rena elbilar. Det vill säga tunga elbilar med stora batterier och stora bilar med parallell-hybriddrivlinor. 

För biltillverkarna innebär de elektrifierade drivlinorna sänkta produktutvecklingskostnader, samt på sikt konkurrenskraftig produktkostnad tack vare att EU:s reglering kraftigt fördyrar förbränningsmotorbilarna.

För staten innebär de elektrifierade drivlinorna utöver miljövinster även resurssnålare transporter jämfört med förbränningsmotorer. Om kostnaden för bränsle och tekniska verkningsgrader från produktionspunkt till utfört arbete jämförs vinner elektrifierade drivlinor. 

Detta möjliggör skatteomfördelningar som gynnar produktion av förnyelsebar energi och sänkta bränslekostnader. Dessutom, elektrifierade drivlinor öppnar för innovationer som ger nya arbetstillfällen och förenklad elenergiförsörjning. Ur dessa perspektiv är det viktigt att staten vågar agera proaktivt mot långsiktigt hållbara lösningar.

Ett förädlat bonus malus-system bör i steg värdera och bestraffa energibärare, drivlinetyp, fordonsvikt och batteristorlek utifrån ett livscykelanalysperspektiv. Med detta som bas kan staten dessutom enkelt balansera sina skatteintäkter utan att införa en krånglig kilometerskatt.  Med steg i värderingen kommer biltillverkare att anstränga sig för att ta steg i utvecklingen.

Urban Kristiansson, pensionerad civilingenjör och teknisk doktor, tidigare Volvo Cars och Chalmers

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt