”Fölsters strategi kräver nya patentregler”

2013-11-09 06:05  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Skulle Fölsters idé införas rakt av skulle vi få en mängd patentstrider på köpet, om vi inte samtidigt ändrar patentreglerna, skriver patentexperten Lars Höglund.

Stefan Fölster lägger fram ett intressant förslag som han hoppas ska ge ”uppfinnare gräddfil till test av idéer”. Fölster ger som exempel på en sådan ”gräddfil” att ”Innovationer bör [...] kunna prövas även när de strider mot gällande lagar och regler.”

För ett bra innovationsklimat behövs också goda möjligheter att patentera, och det kan vara intressant att jämföra med vad patentlagstiftningen säger om kontroversiella uppfinningar. En (något oklar) bestämmelse är att man inte kan patentera en uppfinning ”vars yrkesmässiga utnyttjande skulle strida mot allmän ordning eller goda seder”.

I Europa anses exempelvis patentering av stamceller som isolerats från mänskliga embryon strida mot den här bestämmelsen. Däremot anses inte en uppfinning strida mot ”allmän ordning eller goda seder” enbart för att användningen är förbjuden enligt lag. En produkt ska fortfarande kunna tillverkas under patentet och sedan exporteras till ett land där användningen är tillåten.

Att, för att återgå till Fölsters exempel, medvetet sprida oprövade insektsmedel i naturen – om än i liten skala och under kontrollerade former och under begränsad tid – kan nog med fog antas inte bara strida mot viss miljölagstiftning utan kanske också mot ”goda seder”.

Jag är helt enig med Stefan Fölster om att det vore bra med ett mer lättmanövrerat innovationsklimat, men helst givetvis med ett bibehållet starkt patentskydd.

I detta sammanhang kan det vara värt att fundera över hur vi i Sverige tolkar det så kallade experimentundantaget, enkelt uttryckt möjligheten att under ett vidare innovationsarbete använda en patenterad uppfinning utan att riskera patentintrång.

Enligt den svenska lagtexten gäller ensamrätten inte ”experiment som avser själva uppfinningen” vilket ofta tolkas som att man får göra experiment om en uppfinning men inte med den.

Gränsdragningar är ofta svåra att göra. Den här frågan har diskuterats i många år och länder inom EU har landat i delvis olika tolkningar av vad som kan tillåtas under experimentundantaget. Det ligger alltså en utmaning i att hitta en bra balans mellan å ena sidan ensamrätt, det vill säga patentskydd, som ekonomiskt incitament och å andra sidan tillgången till forskningsmöjligheter. Ett sådant balanserat skydd kan skapa bästa möjliga miljö för forskning och innovation och man bör också verka för en harmonisering inom EU.

Om Stefan Fölster ska kunna genomdriva sin strategi är detta en fråga som han behöver lyfta. Svenska innovatörer och uppfinnare måste ju också framgent kunna känna sig trygga i att de patent de erhåller har ett rimligt skydd och att man har rätt att hävda patentens giltighet mot dedicerade intrång.

Lars Höglund, Europapatentombud, partner immatrialrättsbyrån Zacco

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt