”Följderna helt absurda för teknikbolagen”

2013-05-27 13:42  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Annie Lööf och Anders Borgs nya skatteregler för fåmansbolag slår hårt mot de nya unga teknikföretag som de säger att de vill värna. Konsekvenserna blir helt absurda, skriver it-konsulterna Jennifer Råsten och Lars Olof Elfversson.

1999 var vi en grupp civilingenjörer från KTH som startade ett företag tillsammans. Vi driver Netlight och är konsulter inom modern it och management. Vi brinner för att bygga vidare på företaget så att det blir starkare och bättre.

Vi har alla hört politiker som talar om att bättre företagsklimat, starkare innovationskraft och fler entreprenörer är vad Sverige behöver. Ett exempel är Annie Lööf och Anders Borg som i en gemensam artikel skriver: ”Fler jobb i växande företag är en förutsättning för att arbetslösheten ska kunna minska.”

Vi är en typisk representant för ett sådant snabbväxande entreprenörsföretag som politikerna gärna talar om. Sedan starten har vi vuxit till 450 medarbetare och har expanderat utanför Sverige till länder som Norge, Tyskland och Finland. Bara sedan 2011 har vi skapat 300 nya jobb. I

Genom denna period av snabb tillväxt och stora förändringar har vi behållit karaktären av ett företag av och med civilingenjörer. Enligt Universum är vi ett av de bolag i Sverige som anställer absolut flest civilingenjörer.

Nu driver regeringen ett arbete med att förändra skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna med målet att hindra skatteupplägg.

Initiativet presenterades i den ovan citerade artikel av Lööf och Borg men utan att med ett ord nämna det faktum att förslaget slår med kraft mot företag som vårt med en företagsfilosofi som bygger på att alla anställda uppmuntrats att - till marknadspris - bli delägare i företaget. Tanken är att de anställda kan vara med och gemensamt äga företaget och ta del av det överskott de skapar tillsammans. I vårt fall har nära hundra medarbetare valt att bli delägare i företaget, tillsammans äger vi drygt 75 procent av bolaget.

Netlight har belönats med fina utmärkelser: Förstaplatsen bland Superföretag 2012 av Veckans Affärer, en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland civilingenjörsstudenter och en av företagets grundare blev utsedd till årets manliga stjärnskott i Ernst & Young Entrepreneur of the Year.

Kvalitativ rekrytering och bra arbetsvillkor är helt avgörande för att entreprenörsföretag ska växa och uppnå starka resultat. Vid varje rekrytering är ett viktigt argument att alla kan vara med och bli ägare i företaget. Nu kan den möjligheten stoppas av regeringen. Vad händer då med vår möjlighet att attrahera de bästa civilingenjörerna?

Regeringens föreslagna förändringar av skattereglerna innebär att anställda ägare i entreprenörsföretag som vårt måste betala uppemot tre gånger högre skatt jämfört med vad ägare i andra företag behöver betala. Skatten på aktieutdelningar höjs från 20 procent till 57 procent. Det lönar sig alltså bättre för ingenjörerna som är anställda i ett företag att köpa aktier i en konkurrent istället för i det egna bolaget.

Den absurda konsekvensen är att det lönar sig för medarbetare att säga upp sig för att bli en extern aktieägare i bolaget.

Vi har varit i kontakt med entreprenörer och vet att vi är många moderna företag som nu kommer i kläm. Antalet drabbade entreprenörer är långt större än vad regeringen påstår, det handlar om tiotusentals.

Trots de negativa konsekvenserna har vi inte fått något gehör hos de representanter i skattesutskottet vi haft möte med.

Vi är extremt ointresserade av skattejuridik. Vi vill istället bygga vidare på företaget, men regeringsförslaget har så stora negativa effekter för moderna medarbetarägda företag att vi har tvingats engagera oss.

Vi har ingenting emot att regeringen gör insatser för att motverka skatteupplägg. Vi håller oss själva långt borta från sådant. Vi har ingen synpunkt på hur hög skatten ska vara på aktieutdelningar. Men den ska vara lika för alla.

När regeringen lägger på moderna entreprenörsföretag tre gånger så hög skattebörda som andra blir det omöjligt att konkurrera.

Detta är en grov orättvisa.

Jennifer Råsten, Lars Olof Elfversson

Civilingenjörer och medlemmar i koncernledningen för Netlight.

Vad innebär 3:12-regeln?

3:12-reglerna behandlar hur utdelningar på, och försäljning av, andelarna i ett fåmansföretag får fördelas mellan tjänst och kapital. Syftet med reglerna är att inkomster som härrör från delägarnas arbetsinsatser i bolaget ska beskattas på samma nivå som förvärvsinkomster och inte enligt den skattesats på 30 procent som gäller för utdelningar och kapitalvinster. Reglerna återfanns tidigare i 3 § 12:e momentet i inkomstskattelagen. Källa: Riksdagen

Mer om: Debatt Innovation

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt