Fjärrvärmen viktig för framtiden

2010-06-01 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Kungliga Vetenskapsakademien riskerar trovärdigheten i fem års arbete när man inte ens nämner fjärrvärmen i sin vision över Sveriges energiframtid, skriver Thore Sahlin, ordförande för Svensk Fjärrvärme, i ett inlägg.

<p>Kungliga Vetenskapsakademien har presenterat sin vision av Sveriges energiframtid. Efter fem års utredande landar akademins energiutskott i slutsatsen att Sverige ska öka sitt elberoende genom att återgå till el i uppvärmningen, vilket är förvånande.</p> <p>I KVAs slutsatser skrivs mycket om värmepumpar, medan den uppvärmningsform som värmer mer än halva befolkningen - och som mer än något annat har bidragit till att Sverige har kunnat nå klimatmålen - inte ens nämns. Det handlar om fjärrvärme. </p> <p>Fjärrvärmens omställning från olja till i huvudsak förnybar och återvunnen värme i näten har minskat Sveriges koldioxidutsläpp med elva miljoner ton de senaste 25 åren. </p> <p>Att KVAs energiutskott förbigår fjärrvärmen helt är särskilt förvånande, eftersom utskottet samtidigt lyfter behovet av energieffektivisering. </p> <p>Fjärrvärme är en viktig resurs för att minska användningen av primärenergi i samhället, eftersom den kan ta tillvara resurser som annars går till spillo.</p> <p>En stor del av Europa sneglar avundsjukt på det svenska fjärrvärmenätet. Tack vare den omfattande utbyggnaden är fjärrvärmen en tillgång, som redan i?dag bidragit till att Sverige tagit stora steg mot fossilfri uppvärmning. </p> <p>Fjärrvärme görs i?dag till största delen med förnybar eller återvunnen energi. </p> <p>Svenska kraftvärmeverk ger el som ersätter kondensproduktion i Europa med låga verkningsgrader, ofta baserade på kol.</p> <p>Överskottsvärmen från kraftvärmeverk i Sverige används i fjärrvärmenäten, så att vi får ut mer av den tillförda energin. Fjärrvärme blir också överskottsvärme från avfallsförbränning och från industrier runt om i Sverige. </p> <p>Om resten av Europa på motsvarande sätt lyckades ta hand om överskottsvärmen från framför allt elproduktion och avfallseldning, skulle hela Europa kunna värmas med den.</p> <p>Fjärrvärmebranschen ser en annan framtid än Kungliga Vetenskapsakademien. Där finns både fjärrvärme och värmepumpar, för värmepump är ett bra alternativ för dem som inte har tillgång till fjärrvärme. </p> <p>I vår framtid produceras fjärrvärme med förnybar energi, men också till ännu större del med återvunnen energi. </p> <p>När bostadsbeståndet kräver mindre värme används värmen till fler, samtidigt som den ersätter el till vitvaror och levererar kyla till bostäder och lokaler, vilket minskar behovet av el. När det redan finns ett överskott av värme är det samhällsekonomiskt fel att ersätta den med el. Den svenska koldioxidfria elen behövs i första hand för att ge industrin god tillgång. Ett eventuellt överskott kan sedan användas till att fasa ut den fossilbränsledominerade elen i övriga Europa.</p> <p>När Kungliga Vetenskapsakademien presenterar resultatet av fem års arbete finns fjärrvärmen inte ens omnämnd i slutsatserna. </p> <p>Det riskerar trovärdigheten i hela det arbete som ligger bakom. Det beklagar jag och hela den bransch, som värmer en stor del av Sverige och svenskarna och är ett föredöme i Europa.</p> <p><b>Thore Sahlin</b></p> <p>ordförande Svensk Fjärrvärme </p>

Mer om: El Utsläpp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt