”Finns bara en lösning – låt kolet stanna i marken”

2019-01-09 12:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Allt kol som tas upp ur marken kommer till sist att förbrännas och därmed bidra till ökade utsläpp av koldioxid. Nedläggning av kolgruvor är därför högsta prioritet, skriver civilingenjören Martin Litorell.

Det står sedan länge klart att halten koldioxid i atmosfären ständigt ökar från år till år och att detta beror på människans utsläpp. Eftersom koldioxid är en växthusgas hävdar nu många forskare att detta kommer att leda till en global uppvärmning.

Man kan förstå att detta har blivit en mycket kontroversiell fråga eftersom jordens klimat varierar mycket mer än koldioxidhalten i atmosfären. Kan vi då verkligen tro på forskarna? Egentligen är frågan fel ställd. Vi borde ställa oss frågan om vi kan acceptera den utveckling av klimatet som majoriteten av forskarvärlden prognostiserar. De flesta är nog inte villiga att ta den risken och därför måste vi på ett rationellt sätt försöka få ner halten koldioxid i atmosfären.

Man kan fråga sig varför utsläppen av koldioxid överhuvudtaget fortsätter att öka. Vi har trots allt under de senaste 50 åren haft en utveckling som gett oss häpnadsväckande energieffektiviseringar inom bostad och industri, nya alternativa energikällor såsom solkraft, vindkraft och biobränslen, bättre utnyttjande och hantering av restprodukter i samhället, elektrifierade transportmedel och ett bättre utbyggt elnät.

Förklaringen till de ökade koldioxidutsläppen är naturligtvis att vi har blivit fler människor på jorden men det har också att göra med utbud och efterfrågan. När man som konsument väljer att minska sin förbrukning av fossila bränslen så minskas samtidigt efterfrågan vilket innebär en prispress nedåt. Detta möjliggör för någon annan att köpa och förbruka motsvarande mängd bränsle.

Om man istället minskar utbudet genom att till exempel lägga ner en kolgruva kommer konsekvenserna bli de motsatta. Priset på kol kommer att öka inom landet eftersom man tvingas importera kol. Liknande sker om man lägger ner en oljekälla.

Ett annat sätt att se på detta är att allt kol som tas upp ur marken till slut kommer förbrännas och därmed bidra till ökade utsläpp av koldioxid.

Slutsatsen man kan dra av detta är att det krävs en global satsning på att begränsa utvinningen av fossila bränslen. Det är alltså inte alls frågan om några åtgärder i konsumtionsledet utan det viktiga är att kolet aldrig tas upp ur marken.

Nedläggning av kolgruvor borde vara av högsta prioritet av flera olika skäl. För det första ger förbränning av kol högre koldioxidutsläpp per producerad energimängd jämfört med olja och gas. I länder med varmt klimat är det också svårt att utnyttja restvärme från förbränningen. Även användning av kol för matlagning och uppvärmning i bostadshus riskerar ge ett lågt energiutnyttjande och dessutom finns det en högst väsentlig problematik med partikelemissioner.

För att åstadkomma stängning av världens kolgruvor kan det krävas att man måste köpa ut kolförande tillgångar och att man i förlängningen förbjuder brytning av kol för att få fart på processen. Under alla förhållanden kommer det krävas gigantiska stöd till investeringar i nya energikällor, utbyggnad av elnätet och energieffektiviseringar.

Val av energikälla beror mycket på de lokala förhållandena. I soliga länder kanske man ska satsa på solkraft medan det i andra länder är lämpligare med vindkraft. Restprodukter från skogen är en möjlig energikälla i många samhällen, speciellt i kallt klimat. I andra länder kanske man behöver bygga ut kärnkraften.

Utbyggnad av elnäten krävs i många områden. Storskaliga ledningsnät kan användas för att importera el från vattenkraft då vind- och solkraft inte räcker till. Även energilagringssystem såsom flödesbatterier borde vara viktiga för den framtida utbyggnaden av vind- och solkraft.

När det gäller energieffektiviseringar är det kanske främst isolering av hus och åtgärder inom industrin som har störst potential.

Den vanliga människan, konsumenten, kommer inte kunna påverka situationen på annat sätt än genom att kräva att våra politiker påskyndar stängningen av världens fossila kolkällor. Däremot kommer det krävas mycket möda och uppfinningsrikedom för att ersätta de fossila energisystemen med nya lösningar.

Martin Litorell, civilingenjör i bilindustrin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt