EU:s räknesätt ger fossilt bränsle fördel

2011-09-05 05:56  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Om EU-kommissionen och delar miljörörelsen får som de vill finns en uppenbar risk att utvecklingen av nya och bättre framtida biodrivmedel påverkas negativt. Det skriver forskare från Lunds universitet apropå att EU vill införa ett nytt sätt att räkna på växthusgasbalans.

Redan 2009 infördes det så kallade förnybarhetsdirektivet i EU, som bland annat detaljreglerar växthusgasutsläpp och markanvändning för biodrivmedel. Direktivet har dock fått massiv kritik från vissa organisationer för att det inte tar hänsyn till att biodrivmedel kan orsaka indirekt förändrad markanvändning, så kallad iLUC. Om mark tas i anspråk för att odla råvaror till biodrivmedel, kan den mat som tidigare producerades på marken behöva odlas någon annanstans.

Att inkludera iLUC kan få stora konsekvenser för ett biodrivmedels växthusgasbalans, i vissa studier har det beräknats att biodrivmedel kan ge större utsläpp än fossila drivmedel. En aktuell forskningsstudie från Lunds universitet visar dock att vetenskapen kring beräkning av indirekt förändrad markanvändning är relativt ny och outvecklad, är baserad på teoretiska modeller, och är befäst med mycket stora osäkerheter.

I vår sammanställning fann vi att de beräknade iLUC-emissionerna för vetebaserad etanol varierade i olika sudier mellan 176 och minus 53 g CO2-ekv/MJ. Utsläppen för iLUC kan alltså vara både positiva och negativa beroende på räknemetod. Detta är emissioner enbart för iLUC, utsläpp för odling, transporter, processer etc tillkommer. För rapsbaserad biodiesel fann vi en variation mellan 222 och 1 g CO2-ekv/MJ. Detta kan jämföras med utsläpp från fossila drivmedel som är ca 84 g CO2-ekv/MJ.

Att införa iLUC-faktorer är mycket kontroversiellt; biodrivmedelsbranschen motverkar införandet medan miljörörelsen lobbar hårt för ett införande.

Vi argumenterar för att denna fokusering på detaljreglering leder helt fel. Vetenskapen är än så länge för osäker som politiskt beslutsunderlag och vi vet inte vilka effekter införandet av iLUC-faktorer kommer att få på markanvändningen. Det finns också en uppenbar risk för att utvecklingen av nya bättre framtida biodrivmedel påverkas negativt.

Politiker måste dessutom inse att det inte går att lösa markanvändningsfrågor genom att detaljreglera enbart biodrivmedel via dess växthusgasbalans. Markanvändning och växthusgaser relaterar till många delar av våra liv som biffen, bilen, jeansen, soffan och till den begränsade mark som finns på vår planet. Biodrivmedel är bara en del i detta stora komplexa pussel.

Vi forskare får ofta frågan om det är okej att tanka etanol. Ska jag tanka etanol? Ja, men jag måste också äta mer hälsosamt, kasta mindre mat, ta cykeln istället för bilen och köpa färre konsumtionsprylar. Det är allas vårt ansvar att hushålla med vår värdefulla markresurs och det är viktigare än att införa iLUC-faktorer för biodrivmedel.  

Serina Ahlgren
Lorenzo di Lucia
Pål Börjesson

Avdelningen för miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola

Läs även rapporten: ”Indirekt förändrad markanvändning och biodrivmedel – en kunskapsöversikt”

Tidigare artikel:

Läs mer: Expertens svar på läsarfrågor om biobränsle

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt