"Eons kampanj kraftigt överdriven"

2011-02-01 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Att tio procent av elförbrukningen i våra hem skulle gå åt till standby-funktioner som Eon hävdar i sin reklamkampanj, är bara nys, enligt Lars Svensson. Drygt fem procent ligger närmare sanningen och när EUs bestämmelser slagit igenom landar förbrukningen på 0,86 procent vilket motsvarar en lampa på 10W som brinner 20 timmar per dygn.

Vem har kunnat undgå Eons kampanj ”Goodbye standby” som finns i alla stora dagstidningar, på reklampelare, internet etc. Det är naturligtvis bra om man kan spara energi men då borde man peka ut de mest effektiva sätten och förklara dem på ett trovärdigt sätt. Enligt min mening lever inte Eon upp till detta.

Enligt kampanjen framstår det som om standby-funktionen är helt onödig och att det bara behövs ”på” och ”av” på alla apparater. Varför finns det då standby-funktion? Det vore ju billigare för tillverkarna att helt enkelt ta bort den. Nästan all elenergi vi använder i hemmet handlar om bekvämlighet. Vi vill ha en spis för att lättare laga mat och belysning för att kunna se.

Med standby-funktionen slipper man långa väntetider för att apparaten skall komma igång och inställningar finns kvar och behöver inte göras om varje gång den slås på.

I en av sina annonser visar Eon en förgreningssladd med strömbrytare där man kopplat samman eltandborste, TV och dator för att visa hur lätt det är stänga av alla samtidigt. Hur praktiskt genomförbar är en sådan installation?

Genom att kasta ut siffror utan att ange förutsättningarna kan man leda vad som helst i bevis. Eon lutar sig mot Energimyndigheten som i sin tur lutar sig mot en studie som gjorts av det franska företaget Enertech. Studiens syfte var att generellt kartlägga hushållens elanvändning (inklusive uppvärmning) och grovt analysera hur man skulle kunna spara el i hushållen. 

Eon har ur studien tagit ett medelvärde av högsta och lägsta värdena för årsförbrukningen av standby-funktionen, 299 kWh för lägenheter och 639 kWh för villor. Man har antagit att apparaterna används 4tim/dygn och är i standbyläge 20 timmar/dygn. Dessa värden, tillsammans med studiens antagande om 2 miljoner lägenheter och 2 miljoner villor, ger en konsumtion på 1 876 GWh/år för standby-funktionen.

Med en total årlig förbrukning av 33 826 GWh hushållsel i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån, SCB, utgör standby-funktionens del 5,55 procent. Detta är bara drygt hälften av de 10 procent som Eon anger i sin kampanj!

Med en total årlig förbrukning av 128 446 GWh elenergi i Sverige, enligt SCB, utgör standby-funktionens del 1,46 procent. Detta är betydligt lägre än de 2 procent som Eon anger!

Mätningarna som ligger till underlag för Enertechs studie gjordes under perioden 1 augusti 2005 till 1 juli 2008. Det betyder att mätvärdena är i genomsnitt 4 år gamla.  Det har hänt mycket med standby-funktionen under denna tid. Till exempel räknar man med att en TV, som utgör en stor del av apparaterna i studien, förbrukar 3,1W i standby. En modern TV förbrukar idag ca 0,2W i standby. Antar vi att utvecklingen varit motsvarande för all annan hemelektronik och att hälften av apparaterna har bytts ut under de gångna 4 åren så har vi idag en betydligt lägre energiåtgång för standby-funktionen. Lågt räknat bör den vara hälften av vad Enertech kom fram till.

Enligt detta resonemang är el konsumerad av apparater i standby idag 2,6 procent av total hushållsel och 0,73 procent av totalt förbrukad el.  Detta är långt under Eons påståenden i kampanjen.

EU har tagit fram ett ekodesign-direktiv där apparater endast tillåts dra 1 W (0,5W för TV) i standby och det finns ytterligare skärpningar på gång. Tillämpar vi ekodesign-direktivet, 1W per apparat, på antagandet om antalet apparater i studien, 8 per lägenhet och 12 per villa, får vi en standby-förbrukning av el på 292 GWh/år.

Detta motsvarar energin från en 10W lampa som brinner 20tim/dygn i varje hushåll.

Nu har vi kommit ner till att standby-funktionen tar 0,86 pocent av hushållselen och 0,23 procent av totalt förbrukad el. Och det är ganska långt från de tio procent som Eon påstår i sin kampanj.

Genom EUs ekodesign-direktiv sätter man press på apparattillverkarna att komma med energi-effektiva lösningar. Det är precis så man bör göra, ta ett grepp om orsaken till förbrukningen, inte angripa symptomen som Eon gör i sin kampanj.  Exemplet med TV-apparaternas standby visar att man är på mycket god väg att infria låg förbrukning.

Sammanfattningsvis:

1. Eon bortser ifrån att standby-funktionen faktiskt fyller en uppgift genom att underlätta användningen av apparaterna. Med sin uppmaning att slå av apparaterna utan att gå i standby kan också många råka illa ut och få stora besvär att återställa utrustningen på grund av förlorade inställningar.

2. Eon anger inte hur man kommit fram till de redovisade siffrorna som vid en granskning visar sig vara grovt felaktiga och föråldrade.

3. EUs ekodesign-direktiv kommer att driva tillverkarna till att standby-funktionen ganska snart är nere i en dygnsförbrukning motsvarande en 10W lampa/hushåll. Detta gör Eons kampanj missriktad och onödig.

Kampanjen är stort uppslagen och troligen till för att bättra på Eons varumärke.  Man väljer att vara trendig och försöka framstå som miljövänlig och hjälpa människor att spara pengar. Fokus försvinner från höga elpriser och den erbarmliga hanteringen av kärnkraftverken.

Lars Svensson, civilingenjör

Mer om: Energi Eon

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt