”Energisparandet i redan byggda hus måste prioriteras”

2015-02-04 05:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Bostadssektorns energianvändning har inte minskat alls mellan 2000-2011. Regeringen borde med hjälp av elpriset peka ut de smutsiga kilowattimmarna och införa energisparlån, uppmanar Anders Lago, förbundsordförande HSB.

År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Det innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Det är en tuff utmaning. Inte minst för bostadssektorn som står för runt en tredjedel av Sveriges energianvändning och en betydande del av koldioxidutsläppen. Med tanke på hur låg politisk prioritet frågan har haft under lång tid ser det mörkt ut för regeringen att nå målet.

Ett litet ljus i vintermörkret är den uppgörelse som det öppnades för i decemberöverenskommelsen. Där slogs det fast att energi var ett område där man har för avsikt att komma överens över blockgränsen.

En ny Sifo-undersökning visar att det dessutom finns folkligt stöd för satsningar på mer energieffektiva bostäder. Hushållens energimedvetenhet är hög. Sju av tio tycker att det är viktigt att energin till deras bostäder kommer från förnybara energikällor. Och nio av tio anser att det är viktigt att det görs investeringar så att befintliga bostäder får minskad klimatpåverkan.

När Sifo, på uppdrag av HSB, frågade vem som har ansvaret över att energianvändning i bostadssektorn klimatanpassas svarade knappt hälften regeringen (45 procent) och hälften fastighetsägaren (48 procent).

HSB har givetvis en del i det ansvaret. Vi satsar nu på att skapa en forskningsarena, HSB Living Lab, där vi tillsammans med bland annat Chalmers ska hitta svaren på hur vi kan leva hållbart hemma. Vår ambition är att ligga i framkant i utvecklingen mot en hållbar bostadssektor. Vi har som mål att 2023 ha minskat vår klimatpåverkan med 50 procent, jämfört med år 2008.

Men det största ansvaret ligger på de politiska partierna om Sverige ska ha någon chans att klara klimatmålet. Med tanke på att bostadssektorn inte prioriterats av politikerna under en längre tid, och hur lite vi vet om hur de framtida planerna ser ut, är läget allvarligt. Det illustreras av OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik som släpptes nyligen. Den visar att mellan 2000-2011 var bostadssektorns energianvändning oförändrad. Det är ett underbetyg och den utvecklingen måste vända snarast.

Regeringens förslag på stöd till energieffektivisering vid upprustning av miljonprogrammet var visserligen ett viktigt första steg. Det sympatiserar också hushållen med: sju av tio tycker att det är en bra investering. Men den satsningen ligger på is när regeringens budget röstades ner. Och det som gjorts för att energieffektivisera har handlat om nyproduktion. Samtidigt som vi vet att det är i det befintliga beståndet som det stora behovet finns. De tio senaste årens byggande motsvarar trots allt bara omkring fem procent av samtliga bostäder.

Det behövs betydligt klarare besked från regeringen om vad de vill göra för att minska klimatutsläppen från bostadssektorn. Här följer några konkreta förslag som partierna bör ha med sig när de tillsammans formulerar en långsiktig och hållbar energipolitik för hela bostadsbeståndet:

• Inför energisparlån – för energirenoveringar som fokuserar på de smutsigaste kilowattimmarna och som ger förmånliga lån till den som gör klimatsmarta åtgärder.

• Tydliggör klimatpåverkan i byggprocessen. Regeringen bör ge berörda myndigheter, till exempel Boverket och Naturvårdsverket, i uppdrag att utveckla modeller i samarbete med branschen för att stimulera till minskad miljö- och klimatbelastning vid byggande av flerbostadshus.

• Tydligare priser på energi. Det måste bli enklare att förstå var fastigheten använder smutsiga kilowattimmar. Energibolagen måste därför ha en tydligare taxesättning med redovisning av klimatpåverkan för att underlätta att fasa ut fossila bränslen.

• Stötta solel. I Sverige producerar vi ynka fyra kilowattimmar solel per invånare och år. I Tyskland produceras hundra gånger mer. Vi behöver ett system som ger tydliga ekonomiska incitament att investera i solel i flerbostadshus.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Mer om: energibesparing

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt