”Energimyndighetens replik förvånar mig”

2011-01-22 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Energimyndighetens siffror oroar. Värmepumparna ger mer än vad som syns i statistiken, svarar Anders Lindfors.

Energimyndighetens replik förvånar. Småhusens energiuppgifter bygger på en årlig urvalsundersökning rapporterad i ”Energistatistik för småhus 2009”. Där kan man läsa att upptagen energi från värmepumpar inte inkluderas i statistiken (s.11). Svarsbortfallet uppgår till 50procent med följd att uppgifter om värmepumpsbeståndet och dess åldersfördelning är minst sagt osäkra.

Denna osäkerhet avspeglar sig i den av Regeringen till EU avrapporterade ”Sveriges Nationella handlingsplan för främjande av förnybar energi” (2010-06-30). Denna visar att Sverige siktar på ett statistiskt överskott om 5.6TWh till år 2020. Från tabell 11 (s.99) kan man för år 2010 se att det förnybara bidraget från värmepumpar uppges till 4 TWh(349 ktoe) för samtliga fastigheters installerade värmepumpar, inte enbart småhussektorns vilket jag skriver i debattartikel.

Eftersom Energimyndigheten lämnar underlaget bör man fråga varför överskottet inte satts högre i detta styrande dokument om den förnybara energin redan 2009 utgjorde 9TWh? Svensk energistatistik skulle vinna på en konsistent rapportering av den upptagna energin från värmepumpar men avspeglar i nuläget bristerna i dataunderlaget.

Anders Lindfors, företagare, fil dr

Energistatistik för småhus 2009 (pdf)

Sveriges Nationella Handlingsplan för främjande av förnybar energi enligt Direktiv 2009/28/EG och Kommissionens beslut av den 30.6.2009 (pdf) 

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt