”Energimyndigheten – medlem i Svensk Vindenergi?”

2011-05-06 06:54  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Trojkan Fagerström, Lundgren, Radetzki köper inte Energimyndighetens försvar utan hävdar istället att deras trixande med begrepp påminner om George Orwells roman 1984. ”Kravet på en oberoende granskning av den enorma vindkraftsatsningen kvarstår”, skriver de.

”Vi gör bara vårt jobb”, skriver företrädare för Energimyndigheten, EM, som svar på vår artikel. Men att producera tendentiösa partsinlagor är verkligen inte ett oberoende ämbetsverks jobb.

Ett par exempel:

EMs trixande med begrepp påminner om George Orwells roman 1984, där ”fred” betyder ”krig”. EMs planeringsmål för 30 TWh vind till 2020 är otvetydigt, men har nu döpts om till ”planeringsram”, skilt från ”utbyggnadsmålet” som sänkts till 12 TWh, för att framstå som mindre skrämmande. Men SVs nyskrivna strategidokument ser 30 TWh år 2020 som realistiskt, och kräver ändrade kvotplikter för att öka stödet. SV har nog mera rätt än EM om utbyggnadstakten: 22 TWh vind miljöprövas för närvarande, 1,3 TWh är under byggnation, 0,6 TWh är tillståndsgivna och 3,4 TWh är redan i drift.

Priset på elcertifikat låg på 20 öre under andra halvåret 2003. Sedan dess har det gått upp och ned, första kvartalet 2011 var det 25,5 öre. Vi vet inte varifrån EMs uppgift om 20 öre kommer från. Men uppenbart kommer priset att stiga när kvotplikten ökar för att nå SVs ambitiösa mål.

EMs hänvisning till låga Nordpoolpriser för Danmark är lika förvillande som påståendet att stora subventioner till bananplantager i Sverige är bra därför att de sänker bananpriset. Det relevanta är att titta på konsumentpriset, som inkluderar i alla fall den del av subventionskostnaden som elkonsumenterna betalar, och det priset är högt i vindkrafttäta Danmark, Tyskland och Italien. Resten av subventionerna kommer på skattsedeln.

Den exceptionellt dyra vindkraften måste på något sätt betalas av folkhushållet. Och om alla kostnadsposter, inte bara priset på elcertifikat, summeras, hamnar vi ofrånkomligt på en totalnota kring 300 miljarder fram till 2035, oavsett vad den vindkraftsbefrämjande EM väljer att påstå. Kravet på en oberoende granskning av den enorma vindkraftsatsningen kvarstår.

Jonny Fagerström, Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Nils Lundgren, nationalekonom

Marian Radetzki, professor i nationalekonomi

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt