Elvägar är enkelt och billigt

2010-10-19 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Debattörerna har missat huvudpoängen med Elvägar. Det är ett enkelt och billigt sätt att få stora miljövinster med befintlig teknik. Elvägsrapporten väljer att se möjligheterna snarare än problemen.

Morgondagens samhälle behöver fossilfria flyg-, fartygs-, tåg- och vägtransporter. Förutom tåg är alla transportslagen idag fossilberoende. Elektriska vägtransporter är möjliga att genomföra och de innebär att biobränslen i stället kan användas till flyg- och fartygstransporter som är svåra att elektrifiera.

Ett tungt vägande  skäl för elvägarna är den bortglömda miljöbelastningen vid själva byggandet. Svenska rapporter visar att 20–30 procent av en vägs eller järnvägs totala  energiförbrukning hänför sig till byggskedet. För att spetsa till det: vi har ingen nytta av ett hållbart transportsystem om hundra år om omställningen kraschar klimatet om tjugo år.

Utredningen i sig jämför inte järnväg med väg men den visar att miljöeffekterna per satsad skattekrona är både omedelbara och stora. Vår bedömning är att elvägar är ett så intressant alternativ att projektet ska prövas.

Debattörerna här intill problematiserar utländska fordon på elvägar. Vi vill förtydliga att elvägar är ”bakåtkompatibla” och dagens fossilberoende lastbilar kan trafikera framtidens elvägar.

Ingen omlastning behövs vid gränsen. I Sverige transporteras mellan 40 och 80 procent av godset med lastbil beroende på om man räknar på vikt eller volym. Många dörr-till-dörr transporter kan inte ersättas med tåg; därför kommer båda transportslagen att behövas i framtiden. Vad man kan spekulera i är att flytta gods från järnväg till väg för att på det viset höja kapaciteten för passagerartransporter på järnväg.

Alla vet att det finns överkapacitet på det svenska vägnätet medan järnvägsnätet har kapacitetsproblem. Järnvägsentusiasterna bör nog fundera på vad som ska transporteras på morgondagens järnväg. I synnerhet om biobränslen inte räcker till att transportera människor och gods med flyg och båt.

Oavsett klimathotet, drivmedelsbrist eller politiska säkerhetsrisker så måste samhället trygga tillförlitliga transporter. I det scenariot behövs både elektriska järnvägar och elektriska vägar.

Sverige ska vara fossilfritt 2030. Det är om 20 år och det är en mycket kort tid i sammanhanget. Låt oss gemensamt påbörja en omställningsprocess som ger så stor och snabb effekt som möjligt med de ekonomiska resurser som vi förfogar över! 

 

Anders Nordqvist, VD, Svenska Elvägar AB,
Per Ranch, VD Projektengagemang Energi & Klimatanalys
Harry Frank, professor Mälardalens Högskola

Mer om: Debatt Elväg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt