Elforsks vd: Nu går vi vidare med forskning om LENR

2014-10-09 09:40  
Magnus Olofsson, vd Elforsk.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Vi vet inte om resultaten från de senaste försöken med energikatalysatorn kan upprepas och förklaras. Men vi satsar nu på att få svar och tar initiativ till en svensk forskningssatsning, skriver Magnus Olofsson, vd Elforsk.

Igår tillkännagavs häpnadsväckande resultat från en månadslång mätserie på en så kallad energikatalysator. Rapporten är skriven av forskare från Uppsala universitet, KTH och Bolognas universitet. Den beskriver en värmeutveckling som inte kan förklaras av kemiska reaktioner. Tydliga isotopförändringar i det analyserade bränslet indikerar istället att det rör sig om kärnreaktioner vid låga temperaturer. Det ger vid handen att vi kan stå inför ett nytt sätt att utvinna kärnenergi. Troligen utan joniserande strålning och radioaktivt avfall. Upptäckten skulle på sikt kunna få mycket stor betydelse för världens energiförsörjning.

Den centrala delen av reaktorn är smal och två decimeter lång. Vid försöken kördes reaktorn vid en temperatur upp till ca 1 400 grader Celsius. Netto utvecklades 1 500 kilowattimmar energi som värme. Den avgivna värmeenergin var tre till fyra gånger större än den tillförda elenergin. Detta med ca ett gram bränsle bestående av väteladdat nickel med tillsatser i pulverform.

Elforsk har de senaste åren följt utvecklingen av det som kommit att kallas kärnreaktioner vid låg energi, LENR – Low Energy Nuclear Reactions. Elforsk har bland annat publicerat en kunskapssammanställning om LENR. Elforsk har också medfinansierat de nu aktuella mätningarna och tidigare gjorda mätningar. Även de tidigare mätningarna visade på ett oförklarat energiöverskott.

Om det är möjligt att på ett tryggt sätt åstadkomma och kontrollera de nu indikerade kärnreaktionerna väntar sannolikt på sikt en genomgripande förändring av våra energisystem. Det kan öppna för decentraliserad energitillförsel. El och värme kan då produceras med förhållandevis enkla komponenter. Klimateffektiv energi skulle bli mycket billig.

I dagsläget vet vi inte om allt detta är för fantastiskt för att bli verklighet. Mätresultaten talar för att ett nytt sätt att utvinna kärnenergi kan ha upptäckts. En liten grupp svenska forskare är djupt engagerade i att försöka förstå den bakomliggande fysiken. Sverige har därmed en unik chans att vara med och leda forskningen och utvecklingen inom LENR-området.

Elforsk tar nu initiativ till att bygga upp en samlad svensk forskningssatsning. Mer kunskap behövs för att förstå och förklara. Låt oss engagera fler forskare i att söka belägga fenomenet och därefter förklara hur det fungerar.

Magnus Olofsson, vd Elforsk

ELFORSK – behovsstyrd forskning och utveckling

  • Elforsk skapar tillsammans med intressenter program och projekt för forskning och utveckling utifrån behov.
  • Intressenter är huvudsakligen energiföretag, tillverkande företag och myndigheter.
  • Elforsk erbjuder medverkan i program och projekt genom offerter (till kunder) och ansökan om stöd (från myndigheter).
  • Elforsk levererar resultat från forskning och utveckling till uppdragsgivarna.
  • Den allra största delen av forskningen och utvecklingen köps in från akademi, konsulter med flera.
Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt