Elen kan rädda klimatet

2010-09-03 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. En flitigare elkonsumtion kan bli den allra viktigaste klimat- och energieffektiviseringsåtgärden, både i Sverige och inom hela EU, skriver representanter för Svensk Energi.

I Sverige har regeringen satt upp en vision om ett Sverige utan några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Hur når vi dit? I en nyligen framtagen rapport från Profu, ”Scenarier för utvecklingen av el- och energisystemet till 2050”, har vägen mot ett klimatneutralt samhälle studerats. Rapporten visar att en utökad elanvändning är en viktig förutsättning för ett klimatneutralt och energieffektivare Sverige och Europa.

Svensk elproduktion baseras i dagsläget till 96 procent på fossilfria kraftslag. Den europeiska elproduktionen – som domineras av kol i dag – har en bit kvar innan den är koldioxidneutral, men till år 2050 bedöms detta vara möjligt. De positiva förutsättningar som Norden har att producera fossilfri el gör det billigare för EU att gå mot ett klimatneutralt samhälle genom export av el från Norden till resten av EU.

Att i större utsträckning använda el kan bli den allra viktigaste klimat- och energieffektiviseringsåtgärden, både i Sverige och inom hela EU. Elfordon minskar energiåtgången per fordon med upp 60-70 procent och en värmepump ger en energibesparing i samma storleksordning jämfört med en oljeeldad panna. Med klimatneutral el innebär ett byte från bensin, diesel eller eldningsolja till el även en hundraprocentig minskning av koldioxidutsläppen. Profus rapport visar att elanvändningen i samhället kan komma att öka med 10-15 procent fram till 2050. Samtidigt minskar energianvändningen totalt sett!

Men möjliggörandet av det klimatneutrala samhället hänger på politiken. Det behövs framförallt en global klimatpolitik. Men vi efterlyser också en svensk politik som vågar blicka mot 2050. I Sverige krävs en blocköverskridande energiöverenskommelse som kan borga för stabilitet under lång tid framöver. I vår bransch fattar vi beslut om investeringar som har en livslängd uppemot 60 år. Därför är långsiktiga spelregler ett måste.

Inom elbranschen ser vi det också som nödvändigt att:

- tillståndsprocesserna för byggnation av elnät och elproduktionsanläggningar snabbas upp,

- befintligt elnät förstärks och att överföringsförbindelser byggs ut över hela Europa,

- de marknadsbaserade instrument som finns idag, såsom handel med utsläppsrätter, vidareutvecklas,

- forskning, utveckling och demonstration av relevant teknik understöds, såsom elfordon, CCS, vågkraft och solenergi.

Helena Olssén
Talesperson Svensk Energi

Cecilia Kellberg
Miljö- och klimatansvarig Svensk Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt