”Elbilsköparna behöver laddstationer nu”

2014-02-14 08:38  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Bygg 1 000 laddstationer om året för elbilar. Tillgången till laddning är helt avgörande för att man ska våga köpa en elbil, skriver Olle Johansson på Power Circle och Johan Konnberg på Roadmap Sweden.

Fler bilar som går fler mil på el har en stor potential att minska transportsektorns klimatutsläpp. Eldrift är ren, tyst och energieffektiv. Tillgången till laddstationer är dock ett hinder, men som kan åtgärdas redan nu. Bristen på laddstationer har också uppmärksammats i media.

Inrikes transporter stod 2011 för 33 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Andelen biodrivmedel inom transportsektorn ökar, men i långsam takt. 2012 var andelen endast 8,1 procent inom vägtrafiken. Den övervägande andelen är alltså fossila bränslen.

Samhällets behov av transporter kommer inte att försvinna, vägen ur ett fossilberoende måste därför bygga på flera åtgärdsstrategier, till exempel:

  • byte av bränslen där det går och bättre transportplanering
  • styrmedel för att främja dels mindre utsläppande bilar, dels bilar som drivs med bättre drivmedelsalternativ
  • en säker, bekväm och effektiv kollektivtrafik
  • fler som går och cyklar till arbetet, samt
  • en mer transportsnål samhällsplanering.

Detta är stora samhällsförändringar som en regering i nästa mandatperiod måste påbörja för att Sverige ska bli klimatneutralt.

Ökad eldrift är en av flera klimatsmarta lösningar och redan nu bör ytterligare steg tas för att underlätta för fler att använda elfordon. Antalet elfordon ökar hela tiden, i år säljs sannolikt minst 4000 elfordon. För potentiella bilköpare är tillgången till laddmöjlighet avgörande för att man ska våga köpa en elbil eller laddhybrid.

Thomas B Johanssons som på uppdrag av regeringen utrett en fossilfri fordonsflotta, föreslår bland annat att ett statligt stöd till normalladdning inrättas om max 20 000 kronor per publik laddplats och för max 50 procent av kostnaden. Detta bör gälla under förutsättning att EU-standarden ”mod 3 typ 2” används.

Privatpersoner kan under vissa förutsättningar använda ROT-avdrag för att installera en laddbox i garaget. Men laddstationer behövs ändå i stadskärnor, vid pendelparkeringar och vid köpcentrum. Elbranschen och andra sätter upp laddstationer trots att affärsmodellerna för laddtjänsten ännu är svåra att räkna hem. Laddstationerna är nödvändiga för att fler ska våga välja ett energieffektivt och utsläppssnålt elfordon. Och fler aktörer behövs för att öka synligheten och tillgängligheten.

En lämplig ambitionsnivå skulle kunna vara en utbyggnadstakt på 1000 publika normalladdstationer per år fram till 2020. Den årliga kostnaden för stödet blir då 20 Mkr.

Enigheten är stor på marknaden om att styrmedel för laddstationer behövs. Därtill kommer troligen ett EU-direktiv i vår vilket ställer krav på att Sverige sätter ett nationellt mål om att bygga ut laddstationer.

Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt förbättra incitamenten för normalladdstationer samt genomföra den snabbutredning av stöd till snabbladdning som föreslagits. Det vore olyckligt om Sverige förlorade handlingskraft i denna fråga på grund av riksdagsvalet senare i år.

Elfordonen är på väg, utbyggnaden av laddstationerna behöver börja nu.

Olle Johansson vd, Power Circle

Johan Konnberg chef, Roadmap Sweden

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt