”Elbilar drivs förnybart i Sverige – inte med kol”

2018-03-02 10:17  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Den som byter till en elbil gör en stor insats för klimatet, bidrar till bättre luftkvalitet och minskat buller i våra städer. Det gäller även ur ett helhetsperspektiv, skriver Johan Lindehag, Ellevio och Mattias Goldmann, Fores,

För varje ny teknik som kommer, dyker också skeptiker upp, denna gång i form av energianalytikern Roger Fredriksson som hävdar att ”Elbilen går på kol och monopol”. Det är välkommet, för det tvingar branschen att förtydliga argumenten och bättre presentera fakta. På sex punkter bygger Fredrikssons resonemang på missuppfattningar:

1. Elbilar drivs förnybart i Sverige - inte med kol. Här finns nästan inget kol kvar i elmixen, publika laddare är nästan alltid försörjda med förnybar el och de som laddar elbilen hemma är i mycket hög utsträckning - föga förvånande - samma som väljer grön el eller rentav har egen elproduktion. Som räkneexempel kan vi tänka oss en miljon elbilar, som då förbrukar cirka 7 TWh el per år - mindre än hälften av den el vindkraften ger redan nu. Men även i länder där kol dominerar elproduktionen - som i Polen - har elbilen lägre klimatpåverkan och nollutsläpp av hälsopåverkande ämnen i gatumiljö.

2. Metaller kan återvinnas. I takt med att elbilarna blir fler, kommer också en allt högre grad av värdefulla ämnen för batteritillverkningen att utvinnas ur befintliga batterier. Litium, kobolt och sällsynta jordartsmetaller kan återvinnas närmast i det oändliga, och det blir lönsamt att göra det när volymerna ökar och hållbarhetskraven på gruvdriften skärps. Därmed uppkommer inte den beroendeställning av bl.a. Kina, Kongo och Bolivia som skulle ske om vi bara använde jungfrulig råvara.

3. Elnätet är redo. Åtskilliga studier har nu visat att elnätet, som i dag hanterar cirka 150 TWh el om året, utan större problem hanterar ytterligare cirka 7 TWh för en massiv omställning till laddbara fordon. Det krävs kapacitetsförstärkningar på sina håll, men det är framför allt drivet av urbanisering, omställningen till mer förnyelsebart, digitalisering och elektrifieringen i stort. Det viktigaste för elbilsladdningen att det finns en plan så att utbyggnaden kan ske så effektivt som möjligt, med smart teknik som fördelar lasten – men det handlar inte om någon storskalig utbyggnad av elnäten.

4. Elbilen är en del av ett hållbart energisystem. När vi ersätter kärnkraften med mer sol och vind, kommer vi att ha mer el än vi behöver en solig och blåsig dag, och mindre när det är molnigt och vindstilla. Då blir det viktigt att bättre kunna lagra överskottsel, och elbilarnas batterier kan bli en mycket värdefull tillgång – vilket många tillverkare redan förberett för.

5. Elbilar öppnar för smartare mobilitet. Både elbilsaktörerna själva och vi andra som arbetar för en snabb omställning, driver på för att fordon ska användas effektivare än i dag då en genomsnittlig bil står oanvänd 96 procent av tiden. Redan i dag är flera elbilar vanligt förekommande i bilpooler och det bör vara självklart att framtidens självkörande bilar drivs på el.

6. Elbilspremier finansieras med avgifter på smutsiga bilar – inte med pengar från vård och skola. Den 1 juli införs fordonsskatten bonus-malus med 60 000 kronor i premie för elbilar, vilket finansieras av en höjd skatt på bilar med höga utsläpp. Därmed minskar elbilen inte utrymmet för stöd till kollektiva lösningar och tar inte heller pengar från andra satsningar.

Allt är absolut inte perfekt med elbilar – och inte med någon annan teknik heller. Men på många viktiga frågor är elbilen nu tydligt en del av svaret.

Johan Lindehag, VD, Ellevio

Mattias Goldmann, VD, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt