”Efter coronakrisen – nu måste företag minska utsläppen i leverantörskedjan”

2020-05-19 12:25  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Nu när företag ser över sina leverantörskedjor för att sänka riskerna framåt bör de även ta tillfället i akt att etablera kedjor som minskar koldioxidutsläppen, skriver Mikael Ternhult, Boston Consulting Group.

Leverantörskedjor genererar ofta betydligt mer koldioxidutsläpp än företagens drift. Företag har löpande optimerat leverantörskedjorna under lång tid men i dag finns kraftfulla verktyg som tillgängliggör mer data än tidigare vilket underlättar detta arbete.

Utöver kostnad i relation till kapitalbindning och leveranstid borde även miljöaspekten bli en parameter i besluten. På så sätt kan företag förbättra sin hållbarhet och därmed sin ekonomiska vinst på sikt.

Boston Consulting Group (BCG) har nyligen genomfört en undersökning där vi har analyserat 500 bolag i tre sektorer – konsumentprodukter, metaller och kemikalier – och intervjuat 50 av företagens chefer inom drift och logistik.

Samtliga sektorers leverantörskedjor har stor miljöpåverkan. Och om exempelvis sektorn för konsumentprodukter vore ett land skulle dess koldioxidutsläpp bara överträffas av Kina.

Genom satsningar på att minska miljöpåverkan i leverantörskedjan kan bolag öka sin omsättning, innovationsförmåga och marknadspotential. Utöver det stärker sådana satsningar varumärket och underlättar rekryteringen av nya medarbetare.

Enligt BCG:s studie värderas bolag inom de tre sektorerna som är ledande inom miljö, socialt skydd och miljökriterier 11-14 procent högre än sina konkurrenter. I dag säger 70 procent av konsumenterna också att de är villiga att betala 5 procent mer för en produkt som tillverkats på ett mer hållbart sätt.

Det finns flera sätt att minska en leverantörskedjas miljöpåverkan. För bästa effekt krävs ett holistiskt förhållningssätt som tar hela värdekedjan i beaktning, från utveckling till återvinning. Vid produktdesign och tillverkning av emballage kan exempelvis innovativa tekniker nyttjas för att begränsa klimatavtrycket.

I senare faser av värdekedjan kan därtill en nätverksoptimerad leverantörskedja möjliggöra kortare färdvägar och mindre utsläpp. Återvinning av förbrukade resurser såsom plast vid ny paketering kan också minska klimatpåverkan genom att göra om avfall till resurser i värdekedjans slutskede.

Digitaliseringen har redan bidragit till att utveckla flera processer i leverantörskedjan, som att optimera uppskattningar av efterfrågan och produktionsbehov. I dag är funktioner i leverantörskedjan som planering, tillverkning och distribution semiautonoma hos många företag. Samtidigt utnyttjas inte digitaliseringens potential till fullo.

Skälet till detta är att många organisationsmodeller fortfarande bygger på silos och KPI:er som står i konflikt med varandra. Exempelvis kan inköpsavdelningen på ett bolag med tillverkning i Sverige utvärderas på ett sätt som gör att de väljer en leverantör långt från Sverige för att dra nytta av lägre produktionskostnad i det landet.

Även om själva transportkostnaden och miljöeffekterna av den då givetvis räknas in gör inte nödvändigtvis koldioxidutsläppen som genereras från företaget man valt som leverantör det.

För att konkurrera på marknaden framåt behöver företagen, utöver satsningar på att minska utsläppen för material och produktion i driften, i högre utsträckning också minska utsläppen i leverantörskedjan. Om konsumenter bara tittade på pris vore det enda viktiga i leverantörskedjorna att hålla nere kostnaderna. Med stor sannolikhet kommer miljöaspekten bara bli än viktigare för konsumenterna.

Ett exempel är från bilindustrin där många bilköpare som vill minska sin klimatpåverkan i dag väljer en elbil framför en bil som har diesel eller bensin som drivmedel. I takt med att elbilsmarknaden växer och utbudet av modeller ökar kommer också de parametrar kunder väger in i ett köpbeslut ändras och låg miljöpåverkan i leverantörskedjan kan mycket väl vara det som avgör val av bil.

Förändringar där företags urval av leverantörer i kedjan görs utifrån klimatpåverkan bör hamna mer i fokus. I närtid kan miljömedvetenhet närmast komma att betraktas som en affärsmässig hygienfaktor: en förutsättning för att företag ska kunna bedriva en konkurrenskraftig verksamhet. Därför behöver företagen som vill fortsätta ligga i framkant också börja i tid med att miljöanpassa leverantörskedjorna.

Mikael Ternhult,

partner och specialist inom logistik på Boston Consulting Group

Mer om: Debatt Logistik

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt