”Diskussionen om baskraft måste vidgas”

2014-06-27 11:00  
Att enbart ropa på nya baskraftverk leder diskussionen fel, anser Annika Helker Lundström, Vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, Vd Svebio, Lars Andrén, Ordförande Svensk Solenergi och Hans Nilsson, Ordförande Energieffektiviseringsföretagen. Foto: TT

DEBATT. Det finns andra vägar att skapa en pålitlig och flexibel elförsörjning än genom nya baskraftverk, skriver Annika Helker Lundström, Vd Svensk Vindenergi, Gustav Melin, Vd Svebio, Lars Andrén, Ordförande Svensk Solenergi och Hans Nilsson, Ordförande Energieffektiviseringsföretagen.

På senare tid har det blossat upp en debatt om behovet av ny ”baskraft”. Bakgrunden är att de äldsta reaktorerna inom de närmaste åren kommer att falla för åldersstrecket, och det finns en oro att det kan bli effektbrist kalla vinterdagar om inte ny stabil elproduktion kommer in i systemet. Behövs det nya stora kraftverk för att ersätta de avvecklade reaktorerna, eller finns det andra lösningar? Vi är övertygade om att det finns andra vägar att skapa en pålitlig och flexibel elförsörjning, som garanterar kunderna i industrin och hushållen el till rimliga priser när den behövs – och som dessutom bygger helt på förnybara kraftslag.

Att enbart ropa på nya baskraftverk leder diskussionen fel. Nya stora kraftverk och nya infrastrukturprojekt, som nya kärnkraftsreaktorer och naturgasledningar, har långa ledtider och kommer med dagens marknadsmodell att bli mycket svårt att finansiera utan statliga subventioner.

Istället för att stirra sig blind på storskaliga lösningar bör man arbeta med åtgärder både på användnings- och tillförselsidan, åtgärder som kan få snabb effekt, genomföras till en låg kostnad och klara strikta miljökrav. Här är några förslag:

• Smarta elnät. Att kunder genom automation och eget beteende enklare kan anpassa sin elanvändning till den rådande effektsituationen. Att hantera effekttopparna genom åtgärder på förbrukningssidan är oftast det ekonomiskt mest fördelaktiga. Svenska kraftnät har räknat med att upp till 3 000 MW kan regleras på konsumentsidan - utan att konsumenterna påverkas. Allt som skulle behövas är ett styrkort i de hushållsapparater och värmepumpar som berörs till en kostnad på cirka 10 kronor styck. Rent praktiskt skulle det kunna betyda att när kunden slår på kaffepannan och kokar gröt, så avvaktar frysen eller värmepumpen att köra just den stunden. Detta tjänar alla på – kunderna får genomsnittligt lägre priser och kraftbolagen kan minska sina investeringar.

• Fler utlandsförbindelser och ett utbyggt stamnät. Att elproduktionen länkas samman över större områden innebär att vi kan utnyttja de samlade resurserna bättre och klara ansträngda effektsituationer. Den nya förnybara elproduktionen kan spridas bättre, och vi kan utnyttja de allra bästa vindlägena. På så vis får vi en sammantaget säkrare försörjning med förnybar el. Vi kan också bättre utnyttja energilagring i systemet, exempelvis om vi i större utsträckning skulle använda pumpkraftverk som pumpar vatten tillbaka upp i en damm då elpriset är lågt för senare användning när priset är högt.

• Energilager. Genom att prissättningen avspeglar den verkliga kostnaden för el blir teknik för flexibel elproduktion och lagring av energi vid rätt tidpunkt lönsammare. Det stimulerar exempelvis en fortsatt utveckling av batterier, vars kostnader nu sjunker mycket snabbt, för att lagra el. Det blir lönsammare att lagra värme i ackumulatortankar, liksom att installera pelletskaminer i elvärmda hus, eller att ladda elfordon när el är billig. Genom en riktig prissättning blir det också lönsammare att ersätta eluppvärmning med annan teknik. Elvärmen är huvudförklaringen till våra stora effekttoppar vintertid.

• Energieffektivisering. Redan nu kan vi konstatera att elförbrukningen sjunkit med omkring 10 TWh under det senaste årtiondet, trots ökad produktion och ökad befolkning. Potentialen för ytterligare effektivisering av elanvändningen är också stor och lönsam.

• Bio- och vattenkraft. Det finns en hel del förnybar elproduktion som kan drivas kontinuerligt, och som klarar kravet på ”baskraft”. Det gäller både biokraft och vattenkraft. Biokraft finns både i fjärrvärme och industri, och kan nå 30 TWh till 2030.

• Ökad elhandel inom dygnet för leverans. Produktionen från vind och sol är ojämn, men den är inte oförutsägbar. Prognoserna ett dygn innan leverans är idag mycket träffsäkra. En ökad handel inom dygnet för leverans ger bättre möjligheter att planera för eventuellt kompletterande åtgärder för att klara effektbehovet och är därför en viktig del i att minska risken för effektbrist.

• Frivillig efterfrågeminskning. Det finns sannolikt många elförbrukare som kan tänka sig att under korta perioder frivilligt avstå från elförbrukning till en ersättning som är lägre jämfört med den relativt höga kostnaden att producera motsvarande mängd el i reservkraftverk som utnyttjas endast ett fåtal timmar varje år.

Jämfört med många andra länder i Europa – som redan idag har en mångdubbelt högre andel varierande förnybar elproduktion i sina elsystem jämfört med Sverige – har Sverige dessutom mycket goda naturliga förutsättningar att klara av baskraftsutmaningen. Vi har en hög andel stabil vatten och biokraft, vi har goda fysiska handelsförbindelser med våra grannländer och vi är ett geografiskt stort land vilket dämpar effekten av snabba väderförändringar.

Vi är övertygade om att vi med de här åtgärderna får ett tryggare och mer hållbart elsystem och att kostnaden blir lägre än med ett antal nya storskaliga konventionella kraftverk.
 

Annika Helker Lundström, Vd Svensk Vindenergi

Gustav Melin, Vd Svebio

Lars Andrén, Ordförande Svensk Solenergi

Hans Nilsson, Ordförande Energieffektiviseringsföretagen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

Här är reglerna för kommentarerna på NyTeknik

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Aktuellt inom

Senaste inom

Debatt

SPONSRAT INNEHÅLL

ANNONS