”Digitaliseringen kräver ökade insatser - inte nedskärningar”

2019-04-30 13:30  
Jessika Roswall är Moderaternas talesperson för digitalisering.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Den digitala utvecklingen är samhällsomvälvande och kommer att påverka alla. Vinsten med ett digitaliserat samhälle är enorm men det är även priset om vi misslyckas, skriver Jessika Roswall (M).

I vårens budgetmotion skär regeringen i anslagen till Myndigheten för digitalisering (DIGG). Myndighetens uppgift är att leda arbetet med att hjälpa offentlig sektor att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det är beklagligt att regeringen skär ner på den myndighet som ska bistå till en bättre framtid.

Ska Sverige kunna erbjuda en bättre framtid för våra medborgare, lösa klimatkrisen, stoppa multiresistenta bakterier, öka jämställdheten och säkra en fortsatt tillväxt och livskvalité krävs det att vi fullt ut integreras med digitaliseringen. Vinsten är enorm men så är också priset om vi misslyckas.

Digitaliseringen handlar inte enbart om tekniska innovationer utan är en samhällsomvälvande kraft som skär rätt in i alla sociala strukturer, normer och mänskligt interaktion.

Minimera motståndet

I grunden handlar det om en sak – tillit. En så stor förändring av samhället som nu genomförs skapar alltid motstånd. Det motståndet måste minimeras genom att övertyga människor att det kommer bli bättre. Därför är alltid säkerheten den första aspekten att ta fasta på.

Människor kommer aldrig acceptera ett samhälle där säkerheten minskar. Säkerheten ökar däremot om vi förstår vad det är som händer – utbildningsinsatser och upplysning om vad digitaliseringen är måste prioriteras. Det är också avgörande att det finns kompetenta personer med mandat att ingripa vid upptäckten av en säkerhetsrisk. Tar vi oss så långt är mycket vunnet.

Inkludera äldre

Vi måste samtidigt motverka det digitala utanförskapet, där en äldre generation inte vuxit upp med samma möjligheter som barn födda på 00-talet. Äldre måste inkluderas och uppmuntras till att använda de fantastiska möjligheter digitaliseringen erbjuder, inte tvingas på system och teknik de inte är vana vid eller som är svåra att förstå.

Samtidigt växer barn i dag upp med större möjligheter än någon generation tidigare. Men barnen ser sin framtid ur två aspekter: antingen med lust och iver för vad digitaliseringen har att erbjuda eller en stundande domedag med en planet som det inte finns något hopp om till följd av tidigare generationers misstag. Låt oss därför använda utvecklingen till att skapa en hoppfull framtid för alla.

Vi vill skapa en hoppfull framtid för alla och har därför tagit fram en första idérapport för hur Sverige ska bli ett digitalt föregångsland. Några av våra viktigaste förslag är:

• Utse en central politisk funktion inom regeringskansliet med ansvar för att samordna regeringens digitaliseringsarbete och driva på för digitaliseringen av Sverige.

• Ge alla myndigheter i uppdrag att strategiskt arbeta för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data.

• Utred ett införande av en nationell digital plattform för säker överföring av information där medborgare och företag kan koppla upp sig mot en gemensam portal för kontakt med kommuner, landsting och myndigheter.

Kan vi genomföra dessa förslag kommer också regeringen få en övergripande förmåga att ta ut en tydlig riktning för Sverige och få en övergripande bild över hur arbetet fortgår.

Individer, företag och myndigheter skulle kunna använda den öppna datan till att hitta nya innovativa sätt att lösa tidigare utmaningar och effektivisera arbetet så att kärnverksamheten kan utvecklas hos myndigheterna. Säkerheten och tilliten till det offentliga skulle stärkas genom ett, enklare och säkrare system som dessutom skulle öka tillgängligheten mellan medborgare och det offentliga.

Sund och nödvändig

Till sist vill vi lämna en uppmaning till alla politiska partier, företag och samhällsaktörer: kom in i matchen. Den digitala utvecklingen är en samhällsomvälvande kraft som kommer påverka oss alla. Vi har lämnat några konstruktiva förslag på en riktning vi bedömer är sund och nödvändig men det finns så mycket mer arbete framför oss. Det enda vi egentligen kan veta är att digitaliseringen är en för viktig fråga för att lämna åt några få att besluta om. Det krävs att hela samhället engagerar sig. Vi välkomnar en sådan diskussion.

Jessika Roswall (M)

Moderaternas talesperson för digitalisering

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt