”Digitaliseringen finns med på vår karta”

2015-09-08 05:43  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Utbyggnad av väg måste noga balanseras mot effekterna på vägsystemet som helhet. Annars riskerar vi bara att flytta på köerna. Trafikverket arbetar aktivt för att effektivisera trafiken - även genom digital utveckling skriver Anna Lihr, tf kommunikationsdirektör på Trafikverket.

Karolina Isaksson, VTI och Anders Gullberg, KTH skriver i Ny Teknik att det är viktigt att ta tillvara på digitaliseringen för att förbättra framkomligheten i Stockholm.

Trafikverket ser också positivt på digital utveckling som förbättrar framkomligheten och underlättar för trafikanter. Vi kan också konstatera vikten av samsyn och samarbete mellan olika aktörer inom området.

I exemplet med framkomlighetsprogram för Stockholms län ser vi främst till hur vi effektivare kan utnyttja den befintliga infrastrukturen som redan finns och som kommer att byggas.

Digitaliseringen är en del som kan få ökad betydelse framöver. Utbyggnad av väg måste noga balanseras mot effekterna på vägsystemet som helhet. Annars riskerar vi bara att flytta på köerna.

Parallellt med remissen av framkomlighetsprogrammet för Trafikverket en dialog med kommuner och regionala aktörer om hur vi kan utnyttja infrastrukturen så att den på bästa sätt kan bidra till regional tillgänglighet. Bland de åtgärder som diskuteras är sådana som ger effektiva trafikflöden på vägarna, och att avlasta genom att fler reser kollektivt, går eller cyklar.

Diskussion om skatter eller avgifter är en politisk fråga. Trängselskatten kommer att höjas och utökas den 1 januari 2016. Den nya omfattningen av skatterna leder till att trafiksystemets funktion förbättras och är en samhällsekonomisk effektiv åtgärd.

Ett exempel där vi med hjälp av teknik säkerställer att vi kan använder gaturummet på ett bättre sätt är att vi bidrar i projektet för självkörande bilar, Drive me.

I en digitaliserad värld där vi istället använder autonoma bilar skulle fler kunna använda en och samma bil och vi får vi ett helt annat flöde i transportsystemet. Detta frigör utrymme som kan användas för oss människor istället då behovet av parkeringsytor skulle minska.

Även för miljön är självkörande bilar positivt eftersom utsläppen skulle minska genom jämnare trafikflöde, färre bilar och ökad elektrifiering. År 2017 kommer 100 stycken självkörande Volvobilar att köras på de allmänna vägarna i Göteborg. Projektet är unikt i sitt slag och utvärderas till slutet av 2018. Resultatet ska användas för vidare utveckling av nästa generations vägtransportsystem.

Genom ett Vinnovaprojekt, tillsammans med bland annat Volvo, kommer vi att ta emot data direkt från bilarna för att kunna använda i trafikledningen för att förutsäga restider, varna för halka mm.

Även på europanivå deltar vi i en rad projekt och intresseområden för att bevaka och sedan implementera tekniska lösningar för att effektivisera transportsystemet. EU har ett direktiv för ITS, Intelligenta transportsystem och tjänster, med mål att medlemsländerna ska driva och installera tekniska lösningar för ett effektivare transportsystem. Ett arbete pågår med att ta fram en handlingsplan för Sverige.

Vi på Trafikverket är medvetna om utvecklingen inom digitala området och vad det finns för möjligheter. Vi arbetar aktivt, och samarbetar med andra, för att kunna använda tekniken för att effektivisera och öka framkomligheten.

Anna Lihr, tf kommunikationsdirektör på Trafikverket

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt