”Det svaga kraftsystemet skadar svensk konkurrenskraft”

2021-03-31 12:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Elförsörjningen är så bräcklig att även helt normala avvikelser riskerar att ge allvarliga problem. Trots det fortsätter regeringen genom sin energipolitik att försvaga kraftsystemet, skriver Joar Forssell och Louise Eklund, Liberalerna.

En stor del av elproduktionen i södra Sverige har försvunnit, framförallt genom stängningen av fyra reaktorer. Liberalerna har varnat för att det här får konsekvenser, men regeringen har inte lyssnat.

Vi har ingen brist på el. Lokalt i Skåne och Stockholm råder effektbrist, men generellt är inte heller effekt ett problem. Däremot har kraftsystemet försvagats så mycket att det numera krävs kraftfulla åtgärder för att hantera helt normala fel. Elanvändarna är utsatta för stora risker och det svaga kraftsystemet skadar svensk konkurrenskraft.

Som lök på laxen innebär den nya kabeln Nordlink mellan Norge och Tyskland att elen börjar ta nya vägar. Kabeln kan föra över 1 400 MW, vilket motsvarar den största svenska reaktorn Oskarshamn 3. Stora volymer el från Norge behöver inte längre gå genom Sverige för att kunna exporteras.

Att det här redan har fått konsekvenser blev tydligt den 3 mars. Då stoppade en av turbinerna på Ringhals 4 oplanerat och halva reaktorns produktion föll bort. Att sådant händer är beklagligt, men inte särskilt ovanligt. Att hantera det här ska vara ren rutin.

Trots det tog Svenska kraftnät fram inte mindre än fyra av sina mest kraftfulla verktyg:

1. Överföringen av el från norr till söder, som redan är strypt, begränsades ytterligare. Elpriset rusade i södra Sverige till fem gånger priset i norr.

2. Exporten till grannländerna begränsades. Problemet lämpades därigenom över på grannländerna vilket inte är tillåtet.

3. ”Den sista livlinan”, det oljeeldade kraftverket i Karlshamn sattes i beredskap.

4. SvK förberedde sig för att ”mothandla” el. Genom att betala kol- och gaskraft i grannländerna att starta skulle exporten från Sverige minskas. Sådana här motköp har, förutom sina uppenbara klimateffekter, starkt snedvridande effekter på elmarknaden. SvK har tidigare avfärdat att de skulle användas. Regeringen däremot har varit positiv.

Varken regeringen eller SvK är förberedda på situationen vi är i. Sedan fyra reaktorer stängt på några år är kraftsystemet mycket bräckligt. Marginalerna är borta och när en förändring sker, som att Norge tar i drift en ny kabel, får vi bekymmer med att hantera även små fel. Kraftsystemet blir sängliggande med bredspektrumantibiotika redan vid lite snuva. Vad vi ska göra vid en lunginflammation är det ingen som kan svara på.

Senare i år tas ytterligare en 1 400 MW-kabel i drift, North Sea Link mellan Norge och Storbritannien. Än mer av den norska elen kommer då att välja andra vägar än att gå igenom södra Sverige. Då vi har monterat ner vår egen elproduktion är vi helt beroende av importen. Men, vi kan inte längre ta den för given. Vi liberaler är oroliga. Energiminster Ygeman däremot är inte orolig. Vi har frågat honom.

De förtida reaktorstängningarna får också konsekvenser för den så efterlängtade Sydvästlänken. Kabeln som skulle föra över 1 200 MW från norr till Skåne kommer att begränsas till 800 MW. Det här verkar ha kommit som en överraskning för energiministern.

Liberalerna har varnat för att reaktorerna är viktiga för kraftsystemet och att det var oklokt att låta dem stänga. Vi försökte också vid flera tillfällen ingripa för att stoppa stängningarna just för att undvika att ytterligare försvaga kraftsystemet. Men regeringen såg inga problem.

Regeringen har ingen plan vare sig för hur elförsörjningen ska garanteras på kort sikt, eller för hur kraftsystemet ska kunna byggas ut så att klimatomställningen av transportsektorn och industrin kan genomföras. Frågan är om regeringen ens har förstått vilket allvarligt läge vi nu är i. Ingenting i det man gör eller säger tyder på det.

På kort sikt är det enda vi kan göra för att i någon mån förbättra situationen att återstarta Ringhals 1. Liberalerna har därför tagit initiativ till att stryka lagparagrafen som förbjuder en återstart.

På längre sikt behöver överföringen av el till södra Sverige säkras. Men, framförallt behöver den elproduktion S, Mp och C stängt ersättas av ny fossilfri planerbar produktion på plats i södra Sverige.

Isberget syns tydligt för var och en som blickar föröver. Kommer regeringen att lägga om kursen?

 

Joar Forssell, energipolitisk talesperson (L)

Louise Eklund, regionråd Skåne (L)

Mer om: Debatt Elnätet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt