”Det slår ihjäl oss småföretagare”

2011-10-29 06:30  
Jonny Blomqvist, ”Forum för gemensam nordisk elmarknad”

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

"Det blir sämre service och dyrare för kunderna om det nuvarande förslaget till en gemensam nordisk elmarknad går igenom." Det varnar 70 små elnäts- och elhandelsföretag i ett upprop mot myndighetens förslag.

De nordiska energiministrarna har sagt sig vilja genomföra en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. De nordiska energimyndigheternas samarbetsorganisation, NordREG, har utrett och lagt fram ett förslag om framtida inriktning.

Utredningen har dock kommit att handla om kundgränssnittet och inte utrett och belyst de långsiktiga konsekvenserna. Detta genom att i förväg bestämma att man ska införa en marknadsmodell som innebär att i stort sett all kundkontakt ska ske genom elhandlaren och inte delat genom elnätsföretaget och elhandlaren.

Elhandlaren ska även fakturera samtliga elavgifter, det vill säga både för elnät och för elhandel.

Denna modell förordas av de stora elhandelsföretagen medan vi små elnäts- och elhandelsföretag motsätter oss denna modell. Vi, 70 små och medelstora elföretag, har därför startat ett upprop mot myndighetens förslag.

Modellen, som NordREG med den svenska Energimarknadsinspektionen i täten föreslår, innebär såväl fördyrningar som försämringar för elkunderna samtidigt som konkurrensen försämras ytterligare.

Den lokala servicen kommer att försvinna, vilket drabbar landsbygden och dess utveckling. Det kommer att öka avbrottstiderna vid störningar på landsbygden, och innebära sämre utveckling av alternativa energislag och försvårar för lokal elproduktion.

Hur detta rimmar med framtida energipolitiska mål såväl nationellt som för EU kan man undra?

Enligt förslaget ska elhandelsföretag ha en kundtjänst som klarar felanmälan på nätet, energieffektiviseringsfrågor, lokal elproduktion med mera. Inga små elhandelsföretag klarar detta! Alltså kommer det att bli färre elhandelsföretag och därmed sämre konkurrens.

Vår slutsats är att marknadsmodellen gynnar de stora redan etablerade elhandelsföretagen och är klart kostnadsdrivande när det gäller datasystem och administration, vilket drabbar kunden som ska betala.

Vid störningar på elnätet är det viktigt att det finns en lokal kundtjänst, som kan ta emot felanmälan. Många gånger får vi tips från våra kunder om var det har ramlat träd på ledningarna. Om vi inte har någon kundtjänst utan hänvisas till ett nationellt callcenter försvåras detta.

Vi hävdar även att om vi ska införa smarta elnät, lokal elproduktion, energieffektivisering, omställning till förnyelsebara energikällor, anslutningar för elbilar med mera så måste det ske i samråd med det lokala elnätsföretaget. Det ligger verkligen i det lilla bolagets intresse!

Vi har en roll i samhället, speciellt på landsbygden och vid utveckling av "småortssverige". Vi gör samhällsnytta och möjliggör tillväxt tack vare vår lokala förankring. Att vi dessutom har de lägsta nätavgifterna, nöjdaste kunderna och kortaste avbrottstiderna gör att vi har ett existensberättigande.

Varför krånglar myndigheten till införandet av den nordiska slutkundsmarknaden? Den marknadsmodell man förordar gynnar de stora elföretagen och slår ihjäl oss små företag.

Men det är kanske detta som är syftet?

Nätverket Forum för gemensam nordisk elmarknad säger ja till en gemensam nordisk slutmarknad för el, men förordar en modell där följande punkter uppfylls:

1. Elnätsföretagen ska inte tvingas att lämna ifrån sig sin fakturering.

2. Det ska inte finnas någon tvingande marknadsmodell typ SCM (Suppliers Centric Model), där all kundkontakt ska ske genom elhandelsföretagen.

3. Innan några beslut tas måste en grundlig konsekvensanalys genomföras för att synliggöra både kort- och långsiktiga effekter för såväl kunder som elnätsföretag där särskild hänsyn tas till Nordens geo- och demografi.

Jonny Blomqvist, ”Forum för gemensam nordisk elmarknad”, en sammanslutning av 70 mindre och medelstora elnäts- och elhandelsföretag med över 500 000 kunder.

Gemensam marknad - ingen bra idé

"Forum för gemensam nordisk elmarknad" är en sammanslutning av 70 mindre och medelstora elnäts- och elhandelsföretag med över 500 000 kunder, som i ett upprop motsätter sig myndigheternas nuvarande förslag till marknadsmodell för en gemensam nordisk slutkundsmarknad.

Mer om: Debatt Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt