”Det ska svida i plånboken att köra fossilt”

2013-03-25 06:50  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Höj bensinpriset, kräv skatt för fri parkering på arbetsplatsen och storsatsa på kollektivtrafiken. Det är tre av de tio åtgärder som kommer krävas för att vi ska ha en chans att köra fossilfritt 2030, enligt Kjell Jansson och Henrik Wingfors på Svensk Energi.

Att göra transportsektorn oberoende av fossila bränslen år 2030 måste börja nu.

Svensk Energi och Elforsk presenterade nyligen en utredning om en färdplan för att nå riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Målet presenterades redan för fyra år sedan, men först förra sommaren tillsatte Anna-Karin Hatt en oberoende utredare att definiera mål och styrmedel.

En av slutsatserna i färdplanen, som forskningsföretaget Profu hjälpt oss att ställa samman, är att en omställning är möjlig men att den inte kommer att ske spontant. Kraftiga styrmedel kommer att behövas.

Att göra fossildrift dyrt, och andra bränslealternativ billigare, kommer att vara centralt. Höjda drivmedelsskatter är främsta styrmedlet.

Att definiera målet som en utfasning av fossila bränslen, där klimatneutralitet uppnås år 2050, innebär att vi år 2030 måste ha kommit en bra bit på väg. EUs utsläppskrav för nya bilar måste skärpas på sikt.

Redan nu kan dock ett antal åtgärder vidtas nationellt:

1 Dyrare bensin och diesel kommer att bli nödvändigt.

2 Bygg bort flaskhalsarna i järnvägssystemet.

3 Förmånsbeskatta konsekvent fri parkering på arbetet; 90 procent har idag fri parkering på arbetet.

4 Bevaka att reseavdragen görs korrekt; hälften är idag felaktiga.

5 Inför fordonsskatt av fransk bonus/malusmodell; reduktionen av CO2 kan uppgå till 20-25 procent.

6 Inför fler bilfria zoner i städer och tätorter.

7 Storsatsa på kollektivtrafiken.

8 Intensifiera satsningar på cykeltrafik.

9 Begränsa handelns lokalisering; externa handelscentra ökar behoven av transporter.

10 Inför ett trafikslagsoberoende reseavdrag; ett avståndsbaserat system innebär att kollektivtrafik gynnas på bekostnad av bilresor.

Åtgärder på kort sikt räcker inte. På längre sikt behövs energiskatt av hushållningsskäl även på förnybara drivmedel, kilometerskatt på vägtransporter kan öka överflyttningen till andra transportsätt.

Och på mycket lång sikt, när alternativen finns, kan ett förbud mot fossila bränslen införas.

Utöver dessa åtgärder bör det satsas på demonstrationsprojekt för att pröva eldrift för tunga transporter och ökade demonstrationsstöd för andra generationens biodrivmedel.

Ny teknik, som elfordon, är dyr och därmed inte tillgänglig för den vanliga konsumenten. Supermiljöbilspremien syftar till att jämna ut skillnaden något och styrmedel - under en övergångsperiod för att främja ny teknik - kommer att behövas.

Utmaningen är inte bara teknisk utan framför allt politisk.

Åtgärderna ovan påverkar människors vardag, och det behövs en blocköverskridande politisk överenskommelse om utfasning av fossila bränslen i transportsektorn.

Vi hoppas att förslagen från sittande utredning, ledd av Thomas B Johansson, lägger grunden för en sådan överenskommelse. Då vågar marknadens aktörer satsa på alternativen.

Kjell Jansson, vd Svensk Energi, och Henrik Wingfors, ansvarig elfordon Svensk Energi

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt