”Det räcker inte att bara satsa på sol”

2015-08-17 05:00  
Mattias Goldmann, vd Fores med 2030-sekretariatet

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Regeringen siktar på ett 100 procent förnybart energisystem, hävdar miljöminister Åsa Romson och energiminister Ibrahim Baylan i Ny Teknik. Men förslagen handlar bara om sol, skriver Mattias Goldmann vd Fores.

För att ersätta den fossila energin räcker det inte att prata om solenergin. Här är fem områden regeringen måste prioritera för att nå ända fram.

1. Biodrivmedlen. Den svenska transportsektorn, som rimligen bör omfattas av målet om 100 procent förnybart, är till över 90 procent fossil – långt från målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Etanol och biogas går kräftgång och knappast någon bil är ens godkänd för biodiesel, trots att svensk industri visat hur dessa drivmedel kan framställas av rester från skogen, jordbruket och hushållen. I det läget föreslår finansdepartementet en höjd skatt på bensin och diesel med 40/44 öre per liter medan ren biodiesel B100 stiger med 56 öre och etanol E85 hela 118 öre. Här måste regeringen agera för mer förnybart – inte mer fossilt!

2. De tunga fordonen. I juli var miljöbilsandelen 15,2 procent, en klar nedgång jämfört med tidigare i år – men skyhögt över andelen tunga miljöfordon. Här har staten en viktig roll i att bygga ut infrastruktur såsom e-vägar och flytande biogas, och skapa en ”supermiljölastbilspremie” samt motsvarande för bussar.

3. Vinden. Väl så viktig som solsatsningen är en fortsatt utbyggnad av vindkraften – utan den når vi inte 100 procent förnybart. Men nu tappar utbyggnaden fart. Tre skäl, förutom de låga elpriserna, är att det svenska systemet är designat för gårdagens verklighet med få stora produktionsanläggningar, att vi har dålig överföringskapacitet och att uppgraderingen går långsamt och inte prioriteras politiskt.

4. Energieffektiviseringen. Att nå 100 procent förnybart blir mycket enklare om en relativt stor del av dagens fossila energiförbrukning inte ersätts utan istället effektiviseras bort. Men vi vet att även många lönsamma effektiviseringar inte blir av om marknaden får styra fritt; det krävdes att någon stoppade de gammaldags glödlamporna för att LED skulle ta fart. Baylan och Romson nämner inte effektivisering med ett enda ord, trots att EU:s nyligen antagna mål om 27 procent effektivisering till år 2030 ger upphov till många frågor om vad som ska ske på svensk nivå.

5. Omvärlden. Baylan och Romson nämner inte världen utanför Sverige. Det är synd, eftersom det enskilt viktigaste vi som litet land kan göra är att agera föregångsland. Planerade åtgärder bör testas utifrån frågan ”hur mycket kan detta inspirera andra att minska sina utsläpp?” När frågan ställs så tydligt, blir det till exempel uppenbart att satsningar på en fossilbränsleoberoende fordonsflotta slår tilläggsisolering och bergvärme.

Den 21 september presenteras 2016 års budgetproposition. Romson och Baylan har ett starkt mandat från näringsliv, kommuner och intresseorganisationer att lägga förslag om hur vi når 100 procent förnybart. Kommer förslagen, eller stannar det vid en begränsad solsatsning?

Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt