”Det krävs mod att bli vinnare i digitaliseringen”

2016-05-23 13:41  
Foto: All Over Press

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Digitaliseringen har totalt ritat om kartan i taxi- hotell- och musikbranschen. Det räcker inte längre att förbättra affärsmodellen - företagen måste skapa helt nya. Möjligheterna är stora men det krävs mod i ledningen, skriver Mattias Axelson, Handelshögskolan och Dan Brännström, FAR.

Digitaliseringen har redan förändrat flera branscher. För tio år sedan fanns inte företag som Airbnb, Spotify och Uber. I dag har de ritat om kartan i hotellindustrin liksom i musik- och taxibranscherna.

Det är inte förvånande att den viktigaste frågan för ledarna för världens 500 största företag, enligt Fortune 500,  är den snabba teknologiska utvecklingen. Mötet i Davos i början av året lyfte också de pågående förändringarna som så genomgripande att de beskrevs som en fjärde industriell revolution.

Det är sannolikt att digitaliseringen i grunden även kommer att förändra andra branscher under de närmaste åren. Möjligheterna för dem som är med på tåget är stora, men för dem som av olika skäl inte hänger med blir det tufft.

Företagsledare vet detta. Men som påpekats av flera debattörer gör många företag för lite. Därtill har det framkommit i en rad undersökningar att företagens styrelser ofta har låg kunskap om digitaliseringen och dess påverkan.

Detta är förstås bekymmersamt, men det är utmaningar som kan åtgärdas på relativt kort tid. Vi menar att en mer djupliggande och större utmaning för svenskt näringsliv är att många företag har en begränsad förmåga att bedriva affärsinnovation, det vill säga kapacitet att explorativt arbeta med att utveckla nya verksamheter och affärsmodeller.

Grundutmaningen i flertalet organisationer är att den existerande verksamheten tar företagsledningens fulla tid och kraft. De tuffa kraven på lönsamhet i det korta perspektivet har medfört att företag är duktiga på att förbättra och effektivisera redan etablerade verksamheter och affärsmodeller.

Långsiktigt kan ett ensidigt fokus på kärnverksamheten emellertid begränsa mängden utvecklingsalternativ och därmed vara ett recept för stagnation eller avveckling. Därmed är risken uppenbar att många företag riskerar att missa digitaliseringens möjligheter och istället drabbas av de negativa konsekvenserna.

Det är därför angeläget att inse att digitaliseringen ställer stora krav på förmågan att skapa helt nya affärsinnovationer. Lösningarna för morgondagen ligger således inte i att förbättra dagens verksamheter utan att skapa morgondagens. Det vi ser nu är därför ett genuint dilemma; mellan kort och lång sikt; mellan att förvalta och att förnya.

Det som behövs för att hantera dilemmat är förmågan att både fokusera på den existerande affären och att explorativt undersöka nya möjligheter. Forskningen kallar organisationer med en sådan förmåga för tvåhänta. För att bli tvåhänt och därmed skapa förutsättningar att möta digitaliseringen måste styrelser och företagsledningar medvetet överföra mer resurser till affärsinnovation. Vi tror också på betydelsen att finnas i en ekologi som ger inflöde av ny kunskap. 

Några strategier ger medvind i digitaliseringen och stärker organisationers förmåga att bedriva affärsinnovation:

• Ta fram scenarier för att vidga perspektiven om vilka möjligheter och hot som företaget kan förväntas möta de närmaste åren. Det skapar en utgångspunkt för den strategiska inriktningen på innovationssatsningar

• Använd scenarier för att identifiera ”vilket är vårt önskade bidrag till våra nuvarande och framtida kunder” och ”vad är vi för organisation när vi kan lämna ett sådant bidrag”

• Identifiera latent innovationspotential som finns i den egna organisationens redan existerande idéer och kunskap

• Engagera en bredd av medarbetare från samtliga delar av företaget i affärsutveckling med fokus på digitaliseringens möjligheter

• Arbeta tillsammans med nystartade entreprenörsföretag för att få inspiration och tillgång till nya idéer, tjänster och produkter för att addera nya kundvärden

• Tillämpa entreprenörsföretagens arbetssätt internt för att öka hastigheten i den angelägna förnyelsen

• Skapa internt innovationscentrum med ansvar att driva affärsinnovation, med självständighet från befintlig verksamhet samt beslutsmandat och finansiering som skapar genomförandekraft

För att komma igång måste styrelseledamöter och företagsledningar inse att digitaliseringen är en högt prioriterad fråga. Det krävs resurser men även en kultur som främjar en innovationsloop som kontinuerligt driver förnyelse. Det behövs också mod att komplettera nuvarande fokus på kärnverksamheten med ett parallellt fokus på innovation utanför kärnan; att gå från enhänthet till tvåhänthet.

Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi och verksam vid Center for Innovation och Operations Management vid Handelshögskolan i Stockholm

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt