”Det handlar om så mycket mer än klordoppad kyckling”

2014-11-10 09:52  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Handelsavtalet mellan EU och USA handlar om mycket mer än klordoppade kycklingar. Europeiska och amerikanska konsumenters intressen måste sättas främst och förslagen måste redovisas öppet. Utan insyn inget inflytande, skriver Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter.

Idag förhandlar EU och USA om ett frihandelsavtal, Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (TTIP), som utformas för att underlätta affärsmässig verksamhet mellan världens två största ekonomier. Huvudmålet är att minska kostnaderna för företagen genom att ta bort handelshinder.

Självklart är det så att ett frihandelsavtal kan gynna den europeiska konsumenten. Det ger lägre priser och ett bredare utbud av produkter att välja mellan för mer än 800 miljoner konsumenter.

Som företrädare för Europas konsumenter har mycket av arbetet fram till nu handlat om att belysa och tydliggöra att det som i denna förhandling beskrivs som ett hinder i själva verket kan vara en del av ett viktigt och framgångsrikt gemensamt Europeiskt konsumentskydd.

Det handlar om frågor som immateriella rättigheter, dataskydd, livsmedelssäkerhet, reglering av kosmetika, kemikalier och finansiella tjänster. Tydligast och mest uppmärksammat har frågor kopplat till maten varit där skillnaderna mellan EUs och USAs säkerhetssystem och produktionsmetoder är mer än uppenbara.

Inom EU tillämpas ”från gård till gaffel”, en garanterad livsmedelssäkerhet genom hela produktionskedjan att jämföras med metoden att kemiskt rengöra köttråvaran i slutet av livsmedelskedjan. Den för oss i Europa helt otänkbara klortvättningen av kyckling är ett exempel. Bruket av antibiotika i djuruppfödningen är ett annat. Det finns ett mångårigt förbud i EU vilket innebär att man enbart behandlar djur som är sjuka, i USA används veterinärmedicinska läkemedel mycket frekvent och även i tillväxtbefrämjande syfte. Varje år dör 25 000 Européer på grund av antibiotikaresistensen, till vissa delar en konsekvens av en onödig användning i djuruppfödningen.

Med viss tillfredställelse kan vi idag konstatera att konsumentrörelsens krav rönt stora framgångar. Handelskommissionär Cecilia Malmström har på fråga, inför svenska folket, givit ett löfte att det inte ska bli några försämringar i konsumentskyddet samt att europeisk befintlig lagstiftning även ska gälla och omfatta alla produkter som importeras från USA.

Så måste också bli fallet i det förhandlingsarbete som återstår. Därför blir det nu viktigt att ge konsumentrörelsen och andra intressenter en reell möjlighet till insyn och inflytande i förhandlingsarbetet. Redovisa texter och förslag öppet, för utan insyn och delaktighet - inget inflytande.

Det är också dags att sätta saker i sitt rätta perspektiv och placera konsumenternas intressen i centrum för detta handelsavtal. Att behandla konsumenternas säkerhet och välfärd som en del av TTIP förhandlingar är inte ett "omöjligt uppdrag".

Man skulle kunna använd TTIP till att inrätta ett transatlantiskt matvarningssystem som snabbt kan identifiera smittkällor i mat, vilket förhindrar spridning av sjukdomar. Ett snabbt utbyte av information om utbrott, skulle vara till nytta för både EU och USA. Att dessutom utveckla ett djuridentifieringssystem på båda sidor av Atlanten skulle medverka till att begränsa livsmedelsskandaler och ge värdefull information om leveranskedjan.

Det är mycket viktigt att sträva efter utbyte av bästa praxis inte bara i mat, utan inom alla sektorer som berörs av TTIP och därigenom fokusera på en ökad harmonisering av regler.

Man skulle kunna ta bort amerikanska begränsningar av resenärernas reseersättningar. Att slopa importtullar är ett annat exempel på hur TTIP kunde vara till nytta. Det är en åtgärd som skulle gynna små och medelstora företag eftersom det skulle kunna bidra till ett uppsving i försäljningen över Atlanten. Det finns också en tydlig koppling till importtullar som ett hinder för EU-medborgarnas möjlighet att handla online.

En sänkning eller eliminering av roamingavgifter för telekommunikation borde vara ett logiskt steg för förhandlarna i sin ambition att skapa en transatlantisk inre marknad. Detta skulle vara en välsignelse för både konsumenter och företag som vill komma i kontakt med kunder eller leverantörer på båda sidor av Atlanten.

Sveriges Konsumenter och BEUC menar att framgången för detta handelsavtal inte kommer att avgöras av företagens vinster, utan av det värde det kan ge till amerikanska och europeiska konsumenter. Mot denna bakgrund är det viktigt att få ett konsumentperspektiv på arbetet med avtalet såväl i de pågående förhandlingarna, som i det slutgiltiga förslaget.

Ett bra avtal för konsumenterna är också till fördel för företagen. Det skulle öka konsumenternas förtroende, vilket i sin tur leder till en bättre fungerande marknad och därigenom en gynnad tillväxt.

Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter samt för BEUC, The European Consumers Organisation.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt