”Det behövs mer teknik inom äldrevården”

2018-06-20 14:07  
Lena Hallengren, äldreminister Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Behovet av personal i välfärden beräknas öka med nästan 200 000 anställda fram till 2026. Regeringen skjuter nu till 350 miljoner kronor på ny teknik och utveckling av nya arbetsmetoder, skriver äldreminister Lena Hallengren (s).

Sverige ska ha världens bästa äldreomsorg och vi ska också ha en modern och trygg äldreomsorg. Det innebär att äldre människor ska ha god tillgång till teknik som skapar trygghet och ger ökat självbestämmande och självständighet: till exempel larm, elektronisk tillsyn, system för att ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt eller kanske en app som håller koll på blodsockret och mattiderna.

Samtidigt kan rätt teknik bidra till bättre arbetsmiljö och förutsättningar för välfärdens personal: en självgående dammsugare eller en lift i duschen besparar onda ryggar och frigör tid för samtal, måltider eller kanske en promenad. Genom att ge personalen mer tid, och mer flexibilitet i utförandet kan tekniken bidra till att minska stress.

Med hjälp av tekniken kan man snabbare uppmärksamma en situation där välfärdspersonalens arbetsmiljö ger anledning till oro. En modern äldreomsorg ger högre kvalitet för både våra äldre och för välfärdsprofessionerna.

Nu ökar vi investeringstakten av välfärdsteknik i äldreomsorgen med ett välkommet tillskott på 350 miljoner. Pengarna kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik och men också för att öka förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna som till exempel att installera wi-fi i särskilda boenden eller investera i operativ kunskap.

Många äldre tycker inte att det känns särskilt attraktivt att bo på ett boende utan w-ifi med dåliga förutsättningar att hålla kontakt med nära och kära – och bredband är också en förutsättning för många smarta tekniska lösningar i omsorgen.

I Sverige har vi haft en automatisering och modernisering av industrin i över 100 år. Först ut var klassisk industri och verkstadsteknik, mansdominerade yrken och teknikområden där Sverige idag ligger långt framme. Den kvinnodominerade välfärdssektorn har släpat efter, men står nu inför en omfattande digitalisering – en utveckling som förhoppningsliv ska kunna ge samma positiva effekter på profession, kvalitet och export som utvecklingen av andra branscher.

Vi står inför enorma rekryteringsutmaningar i omsorgen. År 2035 väntas det finnas nästan 2,6 miljoner personer som är 65 år och äldre, en ökning med 600 000 från år 2015. Efterfrågan på personal med vård- och omsorgsutbildning beräknas öka med drygt 65 procent fram till 2035. Den ökade efterfrågan kommer att vara särskilt stor inom äldreomsorgen.

Det innebär en betydande risk för stor brist på personal med gymnasial vård- och omsorgsutbildning. Om inga förändringar görs i sättet att organisera, arbeta och bemanna kommer de demografiska förändringarna leda till att antalet anställda i välfärdstjänsterna behöver öka med nästan 200 000 personer fram till 2026, enligt SKL:s beräkningar.

En digitalisering av omsorgen kan bidra till ökad kvalitet i insatsernas utformande och genomförande. Om rutinmässiga arbetsuppgifter tas över av teknik frigörs omsorgsprofessionernas tid till att utforma en mer mänsklig omsorg, med mer tid till möten, samtal, gemensamma måltider och närvaro.

I ett arbetsmarknadsläge som förutspår en omfattande arbetskraftsbrist i välfärden behöver personalens professionalitet och kunskaper läggas på de insatser där de behövs som bäst t.ex. på de insatser som inte kan ersättas av tekniska lösningar. Dessutom kan en digitalisering av omsorgen också öka arbetets attraktivitet. För – välfärdens professioner trivs i sina människonära arbeten, men de ställer också rättmätiga krav på arbetsmiljö och på moderna verktyg.

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringen och e-hälsans möjligheter. Med 350 extra miljoner ger vi nu utvecklingen en ordentlig skjuts. Så bygger vi en modern välfärd.

Lena Hallengren (S) äldreminister

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt