Debatt: Tågtrafik mot ren flygtrafik

2010-04-12 13:28  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Varför lägga pengar på höghastighetståg när man kan forska fram rena flygplan i stället, skriver Bengt Wikström (MP) i ett svar till partikolleger i ett tidigare debattinlägg.

I Ny Teknik 8 april anger Karin Svensson Smith och Marcus Andersson höghastighetståg med max hastighet 300 km/h som ett framtidsprojekt med investeringar i ny räls för minst 125 miljarder kronor. Inget nämns om möjligheten att forska fram rena flygplan som med marschfart 800 km/h skulle göra denna gigantiska infrastruktursatsning onödig.

Den tänkta järnvägsetableringen kommer att medföra att det röjs cirka 50 meter breda gator i landskapet där ingen annan verksamhet kan tillåtas, ett mycket högt buller när tågen passerar, ett stort antal överklagande från närboende med åtföljande juridiska processer och därför kan det övervägas om inte miljöförstöringen blir större än miljönyttan, klart är att det blir ett mycket dyrt sätt att minska koldioxidutsläppen.

Ett rent bränsle är vätgas. I motsats till biobränslen behöver inga odlingsarealer tas i anspråk, vätgas har ett högt energiinnehåll per viktenhet och avgaserna är bara vattenånga.

Därför borde Saab och andra högteknologiföretag med alla sina kunskaper, istället för att tillverka krigsflygplan utmanas till att utveckla ett vätgasdrivet jetflygplan. De kommer säkert med kommande nya beställningar på vätgasdrivna flygplan att anstränga sig till det yttersta och de har redan nu stor kompetens på området.

Vätgas finns inte i naturligt tillstånd och måste därför produceras med elektrolys. Till denna produktion behövs det elektricitet i form av likspänning och eftersom ren elektricitet redan nu är en bristvara måste det byggas ny produktionskapacitet. Vattenkraften är till stora delar utnyttjad. Vindkraft är en ren energikälla men har en begränsad potential.

Genom att nyttja världens öknar (Cirka 1/3 av alla landområden) kan det med elektricitet och vätgas som bärare produceras solenergi att ge vätgasbränsle till hela världens flygplansflotta.

Exempelvis kan nämnas att en procent av Sahara öknens areal kan producera 20 000 TWh vilket är lika med hela världens förbrukning av elektricitet. Googla gärna: ”SEGS Solar” och

logga in: www.desertec.org och www.solel.com

Därför bör det byggas SEGS (SolarElectricGeneratingSystem) som är termiska anläggningar som med bättre verkningsgrad, lägre kostnad och utan användning av ovanliga och dyra komponenter är bättre än solceller när det gäller storskalig solenergi.

För distribution bör det efterhand som befintligt elnät riskerar överbelastning byggas HVDC (HighVoltageDirectCurrency) ledningsnät, utan behov att omforma elen från växelström till likström. Dessutom är HVDC systemet är mer kostnadseffektivt och med mindre effekt- förluster än växelströmsystemet. Googla gärna: ”HVDC”

För omvandling likström till vätgas bör det i flygplatsens närhet byggas elektrolysör eftersom det istället för vätgasrörledning är ett mer kostnadseffektivt och flexibelt sätt att distribuera elektricitet långa sträckor. Googla gärna: ”elektrolysör”

Att genomföra ovan nämnda system är ett gigantiskt steg med enorma investeringar. Men även kommande vinster är enorma, ett kostnadseffektivt, uthålligt och rent flygbränslesystem som så länge solen skiner gör att världens bästa kollektivtransportsystem blir ännu bättre med flygplansmotorer som bara släpper ut vattenånga.

Naturligtvis kan vätgas användas till alla slags vägtransporter och markbunden verksamhet.

Med vänlig hälsning

Bengt Wikström (MP)

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt