Dags för innovation nu, politiker

2009-08-18 23:00  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Sverige behöver satsa på innovation. Men staten prioriterar inte de behov som finns i våra små och medelstora företag. Nu behövs en kraftsamling och en innovationspolitik som går från ord till handling, skriver Björn O Nilsson vd för IVA.

Globalisering, teknikskiften och globala miljöutmaningar innebär både hot och möjligheter för Sveriges framtid. Globaliseringsrådet har pekat på en rad av åtgärdsförslag som vi nu måste omsätta i handlingsplaner. I detta arbete anser jag att insatser för kunskap och innovation - och för att skapa fler tillväxtföretag - är det viktigaste. Enligt vissa bedömningar står innovation för upp till 90 procent av vår tillväxt.

Jag har under mitt första år som vd för IVA träffat ett stort antal innovatörer, företagare, forskare och politiker. Alla vill samma sak - att Sverige ska vara en ledande nation i prioriterade delar av den globala kunskapsekonomin. Detta har analyserats och diskuterats under lång tid i Sverige, men några större insatser har ännu inte gjorts för att förstå samband eller att vidta riktade åtgärder.

Hur är då situationen för kunskapsekonomin i Sverige? I internationella index, där konkurrenskraft och innovation jämförs, rankas Sverige ofta högt. Sveriges höga indexplacering gäller främst FoU-insatser, där våra storföretag är dominerande. Men vad gäller resultat är vi inte fullt lika framstående. Detta kallar en del för "den svenska paradoxen".

Efter år 1970 har endast två entreprenörsdrivna stor-företag startats i Sverige (Tele2 och MTG). Sverige har relativt andra länder få snabbväxande entreprenörsdrivna företag, få företagare, ett lågt nyföretagande och ett stort beroende av våra stora internationella företag. Tillväxten och produktivitetsutvecklingen sker i dag främst genom de stora och redan etablerade företagen, medan nya, små och medelstora företag inte utvecklas till storföretag.

FoU-investeringarna i små- och medelstora företag är också låga i ett internationellt perspektiv. Samtidigt betyder de mindre och medelstora företagen mer än tidigare, eftersom det är där som sysselsättningen ökar. Denna getingmidja i företagsstorlek är något specifikt för Sverige. Fler företag behöver därför ges nya möjligheter för att kunna växa i Sverige.

Nu krävs en offensiv politik inom innovation, forskning och tillväxtföretagande. Vi behöver prioritera statens forskningssatsningar efter företagens behov. Och vi behöver stimulera investeringar för innovationer för att påskynda en positiv strukturomvandling i Sverige.

Ett konkret förslag är att införa stimulansåtgärder för investeringar i FoU-drivna företag, till exempel skatteincitament, för att öka den efterfrågestyrda forskningen.

Sådana incitament finns redan i alla andra länder inom OECD. Även ökad användning av statlig innovationsupphandling är en möjlighet att stimulera Sveriges innovationsförmåga.

Innovationsupphandling kan även medverka till att ställa om industrin, exempelvis mot miljöteknikområdet och nya koncept inom tjänsteföretagande.

Under hösten startar IVA projektet "Innovation för tillväxt", som engagerar politiker, företagare, myndigheter, forskare och många andra.

Projektet kommer att se över vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett mer gynnsamt innovationsklimat i Sverige och som får fler företag att växa. Vi står inför en historisk möjlighet att kraftsamla i Sverige för att gå stärkta ut ur krisen. Låt oss ta den möjligheten.

Professor Björn O Nilsson

Vd, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Ny Teknik Admin

Mer om: FoU IVA

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt