”Byråkraterna gör ett fantastiskt arbete”

2015-01-21 05:47  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

REPLIK. Det samlade forskarkollektivets kunskap om kommersialisering är relativt låg och många har uppfattningen att tillämpbarhet är en motpol till akademisk frihet. Universitetens ”byråkrater” gör ett fantastiskt arbete för att forskningen ska bli nyttig, skriver Patrik Löfvin, fd innovationsrådgivare.

Vi kan inte längre unna oss att grundforska utan relevans för vår framtid och för vårt ekonomiska välstånd. Vi måste i större omfattning fokusera forskningens inriktning på dess nära tillämpning för att lösa samhällsutmaningarna.

Vi står inför ett allt mer hårdnande ekonomiskt klimat med tilltagande global konkurrens parat med en befolkningsstruktur som utmanar vår sociala trygghet. Vi har allt sedan efterkrigstiden levt gott på landets råvarutillgångar där trä, massa och stål har efterfrågats utan att ha avmattats annat än för tillfälliga konjunktursvängningar.

I ett läge där vårt ekonomiska välstånd inte längre är självskrivet är det i dag viktigare än någonsin i modern tid att fokusera på tillämpningen av våra universitets forskningsresultat.

Att EU delar den inställningen står allt mer klart när kraven på forskningsfinansieringen skärps steg för steg. Ett forskarteam som förväntar sig få ekonomiskt stöd till sina forskningsansträngningar måste kunna svara upp mot kraven att de dels är det bäst lämpade och kunniga teamet dels att resultatet är tillämpbart för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Tillämpligheten av resultaten skall vägas på minst Europanivå. Sverige är bara ett ”middle management” i vår union.

Jag har i min tidigare roll som innovationsrådgivare erfarenhet av att hjälpa och stödja våra forskare för att nyttiggöra sina forskningsresultat. Här finns en enorm potential där forskningens resultat skulle kunna skapa nya produkter, industrier och lösningar för att förbättra alla våras liv. Men alltför få forskare anser detta vara målet och meningen med sin forskningsinriktning.

Istället har jag mötts av en ganska avog inställning till att diskutera forskningens nyttotillämpning. En betydligt vanligare inställning är önskemål om grundanslag till forskningsfinansiering där kraven på tillämplighet inte alls finns.

Det samlade forskarkollektivets kunskap om impact och kommersialisering är relativt låg och där den allmänna inställningen till tillämpbarhet ofta är motarbetad som om den var en motpol till akademisk frihet. Här måste universiteten och dess ledande befattningshavare själva komma till insikt om betydelsen av innovation och effekten av impact-fokuserad verksamhet och forskning.

Universitetens ”innovationsstödsystem och byråkrater” gör ett fantastiskt arbete för att stödja de allt för få forskare som vill gå den kommersiella vägen och där landets innovationskontor också kan ge personellt och ekonomiskt stöd för de inledande stegen i deras innovationsinitiativ.

I en jämförelse med en innovatör och entreprenör utanför akademin så är forskarkollektivet mycket förfördelade med lön för sina forskningsansträngningar och professionellt stöd för att skydda och verifiera sina resultat. Trots detta kommer endast ett fåtal ekonomiskt bärkraftiga produkter och företag ut från det akademiska systemet.

Låt oss därför hjälpas åt för att tillsammans driva denna utveckling framåt och för att bli mer inriktade på vår framtid där forskningens inriktning och resultat är av högsta betydelse.

Vi står inför stora utmaningar där universitetens stöd är en stark resurs i dessa ansträngningar och där alla måste dra åt samma håll för att skapa förändring och för att trygga vår gemensamma framtid.

Patrik Löfvin, vd Futurepedia AB, f.d. Innovationsrådgivare vid Linnéuniversitetet

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt