Opinion

”Bygg för oss som vill dela på boytan”

DEBATT. Släpp fram nya typer av boenden, där både människor och företag kan växa. Delningsekonomi, digitalisering och globalisering påverkar allt – även vårt boende, skriver Lisa Renander, grundare av Techfarm.

(Uppdaterad)

Jag bor i en paradvåning på 1 100 kvm på Östermalm i Stockholm. Fem minuter från Stureplan, i 30 rum och kök, med mjuka röda mattor i trappan mellan de fyra våningarna. För mig är det en statussymbol, ett kvitto på att jag efter mycket kämpande till slut kom på ”the secret sauce”.

Hemligheten? Jag började vara mig själv.

Min paradvåning delar jag med 49 andra personer från 25 olika länder. Det enda vi har gemensamt är att karriär och dyra ägodelar börjat tappa sin glans. Vi representerar en generation av ”globala medborgare” med ett nytt värdesystem och en ny syn på boende.

Stort intresse

Tyvärr finns det inte tillräckligt med plats på våra 1 100 kvm för att fylla behovet. Tyvärr har bostadsmarknaden inte förstått att ett paradigmskifte är på gång. Tyvärr har kommunerna fastnat i en strävan efter ”blandstad” och en bra fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter.

Traditionella bostäder byggs enligt den gamla tidens statussymboler. ”Titta, jag har råd att bo stort och på en dyr adress”, ”Jag behöver bo själv så att jag kan få ‘egen tid’”. Egen tid betyder att kunna stänga dörren till omvärlden och äntligen pusta ut och ta av sig masken. Att för en liten stund få vara sig själv.

Men när vi kommer till insikten att det inte är värt att kämpa och låtsas, när vi inser att vi kan pusta ut dygnet runt tillsammans med andra, varför då bo ensam och isolerad?

Så hänger vi med

Coliving är en ny boendeform för alla som kommit till insikt. Delningsekonomi, digitalisering och globalisering drivs på av människor med samma insikt. Samhället och tekniken utvecklas med människornas ökade medvetenhet.

Tre uppmaningar för att hänga med i den här utvecklingen:

1. Politiker: Inför coliving som ny standard i bygglagen.

2. Kommuner: Involvera framtidens bostadsmarknad i planprocessen.

3. Branschen: Våga ta risk och var först ut att bygga det ”nya”.

Som pionjär inom coliving jobbar jag tillsammans med många andra pionjärer att driva på utvecklingen. Genom rörelsen Tech Farm har vi skapat två boenden i Stockholm: 240 kvm i Gamla stan (Hus24) och 1 100 kvm på Östermalm (K9). Tech står för omfamningen av den tekniska utvecklingen i samhället och Farm står för längtan efter gemenskapen från bysamhället.

De boende är allt ifrån balettdansörer som sjungandes lagar mat och startup-entreprenörer som har skypesamtal i soffan till forskare som sitter i biblioteket och läser. Vi har ”kontor in-house” – en innovativ miljö där företag växer, där boende hjälper varandra i med- och motgång. Vi har gemensamma utrymmen för både introverta och extroverta behov, meditationsrum, mötesrum och små privata rum.

Ökat välmående

Vi tror att det går att bygga bostäder med 60 procent mindre boendeyta som ökar välmåendet. 20 kvm per person och ytor som nyttjas effektivt – sovrum nattetid och mötesrum dagtid. Den största utmaningen är bygglagen och att den inte stödjer små lägenheter på grund av tillgänglighetskrav.

Det är dags att tänka bortom traditionella bostäder. Det behövs en ny klassificering i bygglagen som stödjer en mer flexibel boendeform som coliving. En slags innovativ blandning av bostad, hotell, restaurang och kontor.

I forskningsprojektet Tech Farm – framtidens yteffektiva boende, som medfinansieras av Vinnova – utreder vi regelhinder och lösningar i dialog med kommuner och Boverket. Vi har även följeforskare som mäter de boendes välmående, och det vi sett hittills är att självmedkänslan ökat signifikant.

Ökad självmedkänsla innebär att du accepterar dig själv som du är, trots alla dina tillkortakommanden och misslyckanden. Du tar hand om dig själv och dina behov först, och när du har kapacitet över kan du ge ovillkorligt till andra.

Förenklat går det att illustrera samhällsutvecklingen i tre medvetenhetssteg med tre boendeformer:

1. Kollektiv med grupptillhörighet: andras behov först

2. Bostadsrätt med individualism: mina behov, mitt självförverkligande

3. Coliving med altruism: mina behov, ge ovillkorligt till andra

Vi ser att fler och fler går från steg två till steg tre. En delad paradvåning med gemenskap ”on-demand” utan att göra avkall på sina egna behov. Det är bostadsmarknadens svar på delningsekonomin.

Nu behövs modiga fastighetsbolag och kommuner som vågar gå före och en ny internationell standard för hur vi bygger dessa bostäder.

Lisa Renander

Grundare av Tech Farm