Brev till politiker: ”Låt digital teknik utveckla undervisningen”

2018-09-04 10:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. Inför digitala, nationella prov i skolan. Med digitaliseringen kan vi få en mer enhetlig och rättssäker hantering. Men, låt läraren avgöra när digital teknik kan utveckla undervisningen, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund i ett öppet brev.

I dag på Skolans dag sänder vi i Lärarnas Riksförbund en uppmaning till alla politiker. Ni spelar en viktig roll för svensk skola. Vi lärare arbetar för att den svenska skolan ska bli en av världens bästa – för elever, för lärare och för samhället. Vi är beredda att ta vårt ansvar, men det kommer att kräva att ni som politiker ger oss förutsättningar att lyckas.

Skolan är till för att eleverna ska lära sig och få kunskaper. Det är utgångspunkten när vi arbetar för bättre förutsättningar i skolan. I det arbetet spelar du som politisk beslutsfattare en helt avgörande roll.

Vi arbetar för en skola där elever känner sig trygga och säkra, där de visar respekt och tar ansvar och där kunskaperna står i centrum. Andra mål i skolan är viktiga, men det är med kunskaper som ett demokratiskt samhälle byggs och hålls levande. Den insikten måste prägla undervisningen i alla skolformer – och lärarutbildningen.

Alla elever ska mötas av höga förväntningar och utmanas att nå randen av sin förmåga, oavsett var de kommer ifrån och oavsett var de bor. De ska få relevant studie- och yrkesvägledning och alltid utbildas av kunniga och legitimerade lärare som har tid att undervisa och se varje elevs behov.

Samhället blir allt mer digitalt. I den utvecklingen kan och ska den svenska skolan hänga med. Digital teknik innebär stora möjligheter, såväl för lärare och studie- och yrkesvägledare som för elever. Det vill vi ta vara på.

Uppgifter att göra:

• Verka för en hållbar digitalisering som utgår från pedagogiska behov och effektiviserar administrationen.

• Se till att alla lärare får relevant fortbildning, dels i hur digital teknik kan öka elevers möjligheter att lära, dels om risker och hur de kan hanteras.

• Lärare äger sina undervisningsmetoder – låt läraren avgöra när digital teknik kan utveckla undervisningen.

• Se till att nationella prov kan skrivas och hanteras digitalt, för att minska administrationen och säkerställa en enhetlig och rättssäker hantering.

• Inför ett nationellt system för administration för att minska lärarnas arbetsbelastning, till exempel för all resultat-, betygs- och frånvarorapportering. Systemet ska tillhandahållas och skötas av Skolverket.

Vi lärare och studie- och yrkesvägledare vet vad som behöver förändras. Nu utmanar vi politikerna att vara med och skapa de förutsättningar som krävs.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt