Bredband borde ingå i skatten

2011-03-10 06:30  

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

DEBATT. ”Marknaden” är bara intresserad av att göra vinst inte av dyra investeringar i bredband. Att alla i samhället ska få tillgång till snabb uppkoppling måste därför vara samhällets ansvar, anser Crister Mattsson, Sweden Broadband Alliance.

Tillgången till bredband är avgörande för utvecklingen och regeringen har också antagit ett bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Det betyder också att 10 procent kommer att vara utan eller få en lägre hastighet. Det allvarligaste är dock att ingen hittills vet hur det skall gå till att ansluta de 90 procent. Utvecklingen ska enligt regeringens strategi, i första hand drivas av marknaden.

Många politiker drar en djup suck och andas ut. Så bra att marknaden skall ta hand om frågan, nu behöver inte kommunerna ta ansvar för uppbyggnaden av infrastrukturen för informationssamhället. Alla som någon gång haft kontakt med det som kallas marknaden inser att den inte kommer att ägna sig åt investeringar som är olönsamma. Samhällsperspektivet är inte ”marknadens” fokus. Det som driver marknaden är vinstmaximering, själva iden med att driva företag.

Nu har regeringen bjudit in företrädare för marknaden, huvudsakligen nätägare, till ett Bredbandsforum, för att diskutera hur de skall uppnå målet som regeringen har satt upp.

Lycka till. För mig framstår det som att vi skulle fråga livsmedelshandlarna om hur vi skall lösa världssvälten.

Våra tidigare infrastrukturer byggdes av en operatör för att distribuera enbart egna tjänster till de egna kunderna. Ofta var det statliga intressen som på samhällets uppdrag byggde ut infrastrukturen. Idag är dessa organisationer privatägda företag. Om regeringens bredbandsstrategi blir beroende av de befintliga operatörerna så kommer den samhällskritiska infrastrukturen för bredband att bli beroende av företag som enbart ser till affärsintresset.

Den allra största kostnaden för all infrastruktur, och det gäller även fiber, är själva anläggningskostnaden. Den utgör i regel cirka 80 procent av kostnaden. Om alla operatörer skall bygga ett eget nät så blir det varken samhällsnyttigt eller kostnadseffektivt, kanske blir det istället omöjligt att bygga ett informationssamhälle för alla. Skall vi lyckas, så måste infrastrukturen vara operatörsneutral och kunna användas av alla aktörer, på lika villkor.

Bredband handlar inte bara om enskildas tillgång till Internet. Alla samhällsfunktioner, alla företag och organisationer är beroende av bredband för sin verksamhet och för sin egen kommunikation. Vi behöver bredband överallt.

Tillgången till bredbandsnät är vårt viktigaste instrument för att skapa tillväxt och utveckling.  Operatörernas vilja att investera kan inte vara avgörande för om vi ska kunna uppnå regeringens bredbandsmål. Det behövs fler insatser och av andra aktörer om målet skall kunna uppfyllas. Framför allt behövs det förståelse för att bredband är infrastruktur för samhället och att samhället därför måste säkerställa tillgången till bredband.

Crister Mattsson, Sweden Broadband Alliance

Mer om: Debatt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Dagens viktigaste nyheter

Debatt